Đông Lâm

59 Posts

Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Khmer dành cho cán bộ Công an trong tỉnh Trà Vinh

Ngày 16/5/2022, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Victory, Trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng...

Viện Khoa học Công nghệ môi trường (ĐH Trà Vinh) làm việc tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion, Hà Lan

Chương trình hợp tác Khoa học Ứng dụng Trường Đại Học Trà Vinh, Việt Nam và Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion, Hà...

Đại học Trà Vinh – Khát vọng vươn tầm thế giới

Hơn 20 năm hình thành, phát triển từ Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh và kết quả triển khai thành công dự án Cao...

Những định hướng lớn để xây dựng tỉnh Trà Vinh trở thành trung tâm năng lượng của đồng bằng sông Cửu Long

Nguồn: https://tuyengiao.travinh.gov.vn/mDefault.aspx?catid=73292&catname=ky-niem-30-nam-tai-lap-tinh&gidzl=VHBPNMu7_Mrz2jrIRXZzOdu8tL9s6Fu-O0cE0N0R_6mo3jLSBKxpR3zOr58gIV1YRbdG2Z4c8n49Q07xRG&id=657772&pageid=6843&title=nhung-dinh-huong-lon-de-xay-dung-tinh-tra-vinh-tro-thanh-trung-tam-nang-luong-cua-dong-bang-song&sid=1458 Những định hướng lớn để xây dựng tỉnh Trà Vinh trở thành trung tâm năng lượng của đồng bằng sông Cửu Long Tháng 5/1992,...

Success stories:

"The Personal Trainer program made getting in the best shape of my life really fun. The recipes are tasty and easy to cook!"

Mariana Lima

Member

"Thomas has completely outdone himself with this course. Efficient workouts, delicious recipes and support!"

Jon Pata

Member