Chính sách chất lượng Nhà trường

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG NHÀ TRƯỜNG

 

 

Hiệu trưởng cùng toàn thể viên chức, giảng viên của Trường cam kết:

1. Đào tạo theo nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động với sự tham gia của các bên liên quan.

2. Người học là đối tượng trung tâm luôn được đảm bảo quyền lợi tốt nhất trong học tập, nghiên cứu khoa học, cơ hội việc làm và các dịch vụ hỗ trợ của Nhà trường.

3. Mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và các đối tác trong và ngoài nước.

4. Duy trì và phát triển môi trường làm việc công khai, minh bạch, đảm bảo mọi thành viên của nhà trường được phát huy tối đa năng lực của mình.

5. Duy trì và liên tục cải tiến Hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ trên nền tảng Hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001 và tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của quốc gia và quốc tế.

6. Vận dụng linh hoạt và phát triển mô hình Trường Cao đẳng – Đại học cộng đồng Bắc Mỹ.