Chính trị học (7310201)

Chính trị học (7310201)
Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh)

1. Mục tiêu đào tạo:

Ngành Chính trị học hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên có kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, khoa học xã hội, pháp luật, công nghệ thông tin; về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý, và điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực chính trị. Đồng thời có khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật cơ sở về chính trị học vào hoạt động chuyên môn. Chương trình đào tạo ngành Chính trị học cũng đào tạo sinh viên có các kỹ năng giải quyết các vấn đề; dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác; phản biện, phê phán; đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành.

Ngành Chính trị học còn hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; có khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; đồng thời có khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và bảo vệ được quan điểm cá nhân.

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý); D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh); C19 (Ngữ văn, Lịch sử, GDCD); C20 (Ngữ văn, Địa lý, GDCD).

3. Thời gian đào tạo:

Cử nhân Chính trị học: 3.5 năm (7 học kỳ)

4. Đối tượng tuyển sinh:

Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh

5. Cơ hội học bổng:

–  Theo chính sách học bổng chung của trường.

–  Học bổng thủ khoa, á khoa.

–  Học bổng hàng năm cho sinh viên khá, giỏi, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

6. Trải nghiệm môi trường học tập ngành Chính trị tại TVU

–  Sinh viên được thực hành giảng dạy các môn Lý luận chính trị.

–  Sinh viên được thực hành và xử lý các tình huống cũng như các vấn đề chính trị trong và ngoài nước.

–  Sinh viên được tiếp cận thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp.

7. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có thể làm việc ở:

Các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp thuộc hệ thống chính trị (bao gồm tất cả các cơ quan khối Đảng, Nhà nước và đoàn thể); ở các vị trí như sau:

–  Làm công tác tham mưu trong việc hoạch định các chủ trương, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cho các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị;

–  Tham gia phân tích, tổng hợp, đánh giá phục vụ cho công tác sơ, tổng kết việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với từng lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội;

–  Thực hiện việc nghiên cứu tổng kết công tác lý luận và thực tiễn ở các cơ quan làm công tác lý luận, công tác tư tưởng, văn hóa;

–  Tham gia giảng dạy tại các Trường chính trị, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung học phổ thông, Trung tâm chính trị.

Các đơn vị doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế, ở các vị trí như sau:

–  Tham gia phân tích đánh giá môi trường chính trị, kinh tế – xã hội tác động đến quá trình sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế, các đơn vị doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư và lợi nhuận doanh nghiệp; nâng cao sức cạnh tranh và hạn chế rủi ro trong hoạt động;

–  Tham mưu cho lãnh đạo các tổ chức kinh tế, các đơn vị doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc thiết kế, xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, của địa phương; phù hợp với đường lối mở cửa hội nhập của Đảng, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của các tổ chức, đơn vị kinh tế.

8. Cơ hội sau đại học:
Có thể học cao học ngành Chính trị học, Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học,… sau khi tốt nghiệp.

9. Liên hệ:

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 097.414.21.66 (Cô Hằng)

———————————————————————————————–

Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, K4, P5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
ĐT: 02943.855246; Zalo: 0911.202.707
–  Website: https://tvu.edu.vn/
–  TVTS: https://www.tvu.edu.vn/xet-tuyen-dai-hoc-cao-dang-chinh-quy-2021/#cac_nganh_dh_cd_2021_dhtv
–  Đào tạo SĐH: https://sdh.tvu.edu.vn/tuyensinh/
–  Đào tạo liên thông, vừa làm vừa, văn bằng 2 học: https://daotao.tvu.edu.vn/index.php/thongtintuyensinh
–  Đào tạo trực tuyến, từ xa, bồi dưỡng nghiệp vụ: https://rdi.edu.vn/index.php/thong-bao-tuyen-sinh/
–  Đào tạo chứng chỉ tin học, ngoại ngữ: https://victory.tvu.edu.vn/
–  Youtube: https://www.youtube.com/c/ĐạiHọcTràVinhTVU
–  Facebook: https://www.facebook.com/TraVinhUniversity.TVU
–  Zalo Official: https://zalo.me/daihoctravinh (0911 202 707)
– Tiktok: https://www.tiktok.com/@tvu_greencampus