Chứng nhận Trường Đại học Trà Vinh là đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc năm 2022

0
470

Đại học Trà Vinh vinh dự nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VietNam Digital Awards – VDA) 2022 ở hạng mục (2) Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc, cụ thể Nhà trường đã được trao giải “Hệ thống quản lý công tác nhân sự, đào tạo, Hệ thống quản lý đào tạo Kỹ năng mềm và Hệ thống hỗ trợ công tác đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo phục vụ cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo”. Đây là hạng mục trao cho những doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực đã có quá trình ứng dụng công nghệ số để thay đổi mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số thành công.