Cơ hội làm việc tại Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI).

0
78

✨ Cơ hội làm việc tại Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI).
Ngày 28/10/2023, Trường Đại học Trà Vinh phối hợp cùng Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI) tổ chức Hội thảo tư vấn và tuyển dụng lao động trực tiếp tại Trường Đại học Trà Vinh (có đính kèm ngành nghề và số lượng Công ty cần tuyển).
⏰ Thời gian: Lúc 14 giờ 30 phút, ngày 28/10/2023 (thứ bảy).
🏠 Địa điểm: Hội trường E21.105, Khu I, Trường Đại học Trà Vinh.
👉 Các bạn sinh viên đã tốt nghiệp ra trường và người lao động có nhu cầu làm việc tại Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải, vui lòng liên hệ anh Huỳnh Quốc Tồn, số điện thoại: 0817123450 để được hướng dẫn, hoặc đến dự trực tiếp vào thời gian và địa điểm trên để được tư vấn.