Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế năm học 2014 – 2015

0
36

a) Công khai cam kết chất lượng giáo dục đối với các bậc đào tạo hệ chính quy:

b) Công khai chất lượng giáo dục thực tế về tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2013:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here