Công nghệ kỹ thuật cơ khí (7510201)

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (7510201)
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

1. Mục tiêu đào tạo:

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí đào tạo sinh viên có năng lực:

Áp dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, xã hội, chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin, ngoại ngữ vào các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ khí;

Áp dụng kiến thức kỹ thuật cơ sở về các lĩnh vực: vật liệu, nhiệt, cơ học chất rắn và chất lỏng, cơ cấu cơ khí và tự động hóa… vào hoạt động chuyên môn;

Vận dụng các kỹ năng chuyên môn cần thiết để giải quyết vấn đề và phát triển chuyên môn nghề nghiệp;

Làm việc độc lập và làm việc nhóm, có khả năng giao tiếp trong môi trường kỹ thuật và không kỹ thuật, và khả năng thích ứng với sự thay đổi của môi trường làm việc;

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng  Anh)

3. Thời gian đào tạo:

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí: 4 năm (8 học kỳ, 152 tín chỉ).

4. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh, mở rộng phạm vi trong và ngoài nước. Tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

5. Nội dung chương trình:  Xem tại đây 

6. Chuẩn đầu ra:

6.1 Về kiến thức:

Vận dụng kiến thức về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật, bảo vệ môi trường, giáo dục thể chất, và an ninh – quốc phòng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Áp dụng kiến thức toán học ứng dụng và khoa học tự nhiên vào các bài toán công nghệ kỹ thuật cơ khí.

Áp dụng kiến thức chuyên môn và sự hiểu biết về sự tác động của các giải pháp công nghệ kỹ thuật cơ khí trong bối cảnh xã hội và toàn cầu vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật cơ khí.

6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):

Thực hiện phân tích, thiết kế, thi công, vận hành và sửa chữa các hệ thống, bộ phận, quy trình cho các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ khí.

Tiến hành bố trí thí nghiệm, đo kiểm, phân tích và giải thích kết quả thực nghiệm; áp dụng các kết quả thực nghiệm để cải tiến các quá trình trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ khí.

Giao tiếp bằng văn bản, lời nói, đồ họa trong môi trường kỹ thuật và không kỹ thuật; xác định và sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp.

Sử dụng được tiếng Anh không chuyên ở trình độ theo quy định của Trường Đại học Trà Vinh và tiếng Anh chuyên ngành ở mức độ cơ bản trong giao tiếp, đọc hiểu và viết báo cáo thuộc các hoạt động công nghệ kỹ thuật cơ khí.

Làm việc độc lập, làm việc nhóm chuyên môn hoặc nhóm đa ngành hiệu quả.

7. Cơ hội học bổng:

Theo chính sách học bổng chung của trường.

Học bổng thủ khoa, á khoa.

Học bổng hàng năm cho sinh viên khá, giỏi, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt: sinh viên nữ được hỗ trợ học bổng tương đương 50% học phí theo học ngành này.

8. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Các vị trí công việc có thể đảm nhiệm: Giảng viên, chuyên viên, cán bộ kỹ thuật, nghiên cứu viên tại các cơ quan quản lý Nhà nước, lĩnh vực an ninh quốc phòng liên quan; các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng. Quản đốc phân xưởng sản xuất, cán bộ điều hành dịch vụ kỹ thuật; nhóm trưởng, tổ trưởng dịch vụ sản xuất; kỹ thuật trưởng, kỹ thuật viên; tư vấn kỹ thuật, Cán bộ kỹ thuật vận hành máy gia công cơ khí, kiểm định kỹ thuật, chuyên viên quảng bá sản phẩm và chăm sóc khách hàng, … làm việc tại: Trung tâm dịch vụ mua bán, bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí, công ty sản xuất sản phẩm cơ khí, cơ sở sản xuất sản phẩm nhựa, các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ráp sản phẩm cơ khí; tại văn phòng đại diện hoặc cơ sở kinh doanh thiết bị sản phẩm cơ khí, các trung tâm kiểm định kỹ thuật và an toàn lao động…

9. Cơ hội sau đại học:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có cơ hội học nâng cao chuyên môn sau đại học tại nhà trường bằng hình thức dự tuyển.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội giới thiệu học bổng tại các cơ sở đào tạo nước ngoài.

10. Liên hệ:

BỘ MÔN CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC – KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
Trường Đại học Trà Vinh, địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: (+84).294.3855246
NCS. Phan Tấn Tài (Trưởng BM) – Điện thoại: 0914 575 466
Trương Văn Mến (Phó trưởng BM) – Điện thoại: 0329 989 169
ThS. Nguyễn Vũ Lực (Phó trưởng BM) – Điện thoại: 0918 677 454