Công nghệ kỹ thuật cơ khí (7510201)

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (7510201)
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

Kỹ năng nghề nghiệp

Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, khai thác, vận hành, bảo trì, sửa chữa và kiểm định các loại máy móc, thiết bị, các hệ thống điều khiển và dây chuyền sản xuất công nghiệp về lĩnh vực cơ khí, ô tô vận tải và cơ điện tử

Năng lực tư duy sáng tạo, phương pháp quản lí khoa học và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong chế tạo, sửa chữa và xử lí sự cố các loại máy móc, thiết bị cơ khí.

Cơ hội việc làm

Làm quản lí, điều hành, thiết kế, tư vấn, phản biện kỹ thuật tại các công ty, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tư vấn chuyển giao công nghệ

Bảo trì và sửa chữa các loại máy móc thiết bị cơ khí, ô tô vận tải và cơ điện tử

Phụ trách kỹ thuật kiểm định, khai thác, vận hành, sửa chữa máy móc thiết bị; các hệ thống điều khiển cơ điện tử tại các công ty, nhà máy sản xuất gia công phụ tùng, phụ kiện và lắp ráp ô tô, xe máy; các hệ thống vận chuyển các sản phẩm công nghiệp

Giảng dạy, nghiên cứu và quản lí tại các sở, ban ngành, viện, trường trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ khí.