Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (7510102)

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (7510102)
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

Kỹ năng nghề nghiệp

Trang bị kiến thức về công nghệ xây dựng, kỹ năng nghề nghiệp thành thạo về thiết kế kiến trúc, kết cấu, lập dự toán, triển khai thi công và giám sát công trình

Ứng dụng tin học trong thiết kế, thi công; lập hồ sơ, phân tích đánh giá mời thầu; lập hồ sơ dự thầu, lập hồ sơ thanh quyết toán công trình.      

Cơ hội việc làm

Đội trưởng thi công công trình, giám sát kỹ thuật thi công, tư vấn thiết kế và tư vấn kiểm định xây dựng

Làm chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

Làm việc tại các cơ quan nhà nước quản lí về xây dựng: Ban quản lí dự án, Sở kế hoạch và đầu tư, sở xây dựng, sở giao thông vận tải, phòng địa chính quản lí đất đai.