Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (7510301) – (CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN)

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (7510301) – (CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN)
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), D90 (Toán, Khoa học Tự nhiên, Tiếng Anh)

1. Mục tiêu đào tạo:

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử chuyên ngành Hệ thống điện có vai trò rất quan trọng trong sản xuất, truyền dẫn và cung cấp điện cho đời sống trong công nghiệp và dân dụng, và hiện nay việc phát triển năng lượng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo cũng gốp phần cung cấp nguồn năng lượng cho hệ thống nguồn điện. Ngành học CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ, chuyên ngành HỆ THỐNG ĐIỆN vì thế đã trở thành một trrong những ngành đào tạo trọng tâm của giáo dục toàn cầu, thu hút nhiều bạn trẻ tham gia học tập  trong tương lai.

Chương trình đào tạo Kỹ sư ngành Hệ thống điện của trường Đại học Trà Vinh được xây dựng theo hướng tiếp cận nghề nghiệp (CIDO) nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà sử dụng lao động và các bên liên quan. Chương trình hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên có kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực HỆ THỐNG ĐIỆN với mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học kỹ thuật liên quan về điện, hệ thống điện và năng lượng tái tạo với sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí).

3. Thời gian đào tạo:

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử – Hệ thống điện: 4 năm (8 học kỳ, 153 tín chỉ).

4. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh, mở rộng phạm vi trong và ngoài nước. Tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

5. Nội dung chương trình:  Xem tại đây 

6. Chuẩn đầu ra:

6.1 Về kiến thức:

Vận dụng kiến thức về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật, bảo vệ môi trường, giáo dục thể chất, và an ninh – quốc phòng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vận dụng kiến thức toán học ứng dụng, khoa học tự nhiên, an toàn điện và vệ sinh lao động trong môi trường học tập và làm việc sau khi ra trường.

Vận dụng được các kiến thức về kỹ thuật điện, điện tử, đo lường, thiết bị trong hệ thống điện trong hoạt động nghiên cứu và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Vận dụng được kiến thức chuyên ngành để quản lý, vận hành hệ thống điện: sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh điện năng cũng như việc sử dụng điện tiết kiệm, năng lượng tái tạo, an toàn và hiệu quả, thích ứng với biến đổi của môi trường.

6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):

Ứng dụng được công nghệ thông tin trong lĩnh vực được đào tạo: ngành Hệ thống điện.

Sử dụng được một số các thiết bị đo lường điện, thiết bị điện được ứng dụng trong hệ thống điện.

Thực hiện nhiệm vụ thiết kế, lập trình, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện và hệ thống lưới điện phân phối và truyền tải trong lĩnh vực công trình thuộc hệ thống.

Thực hiện nhiệm vụ hoạch định, tổ chức và triển khai công việc có phương pháp thuộc lĩnh vực chuyên môn.

Vận dụng kỹ năng mềm hợp lý khi làm việc nhóm, làm việc độc lập, báo cáo, phản biện và đàm phán trong hoạt động chuyên môn để nâng cao hiệu quả công việc.

Sử dụng tiếng Anh ở mức độ 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

7. Cơ hội học bổng:

Theo chính sách học bổng chung của trường.

Học bổng thủ khoa, á khoa.

Học bổng hàng năm cho sinh viên khá, giỏi, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt: sinh viên nữ được hỗ trợ học bổng tương đương 50% học phí theo học ngành này.

8. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư chuyên ngành Hệ thống điện có thể làm việc ở các công ty, tổ chức, nhà máy điện liên quan chuyên ngành hệ thống điện và năng lượng tái tạo với các vai trò như:

Kỹ sư thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì và sửa chữa, điều khiển và giám sát hệ thống điện, truyền tải và phân phối;

Kỹ sư vận hành hệ thống nguồn, trạm biến áp, đường dây truyền tải và phân phối;

Kỹ sư nghiên cứu và phát triển công nghệ liên quan chuyên môn đào tạo;

Nhân viên kinh doanh, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật về hệ thống điện và năng lượng tái tạo;

Giảng  viên giảng dạy chuyên ngành Hệ thống điện

9. Cơ hội sau đại học:

Sinh viên ngành Hệ thống điện sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn để:

Tham gia các khóa học, bồi dưỡng ngắn hạn về ngành t Hệ thống điện và Kỹ thuật điện trong và ngoài nước.

Học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan.

Học trình độ sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ngành Kỹ thuật điện tại các trường trong và ngoài nước.

10. Liên hệ:

BỘ MÔN ĐIỆN ĐIỆN TỬ – KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
Trường Đại học Trà Vinh
Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: (+84).294.3855246
Cao Phương Thảo (Trưởng BM) – Điện thoại: 0766 719 277
Trần Song Toàn (Phó trưởng BM) – Điện thoại: 0917 407 010
ThS. Nguyễn Đức Hiệu (Phó trưởng BM) – Điện thoại: 0908 288 380
ThS. Nguyễn Thanh Hiền (Phó trưởng BM) – Điện thoại: 0984 503 463