Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (7510303)

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (7510303)
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), D90 (Toán, Khoa học Tự nhiên, Tiếng Anh)

1. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo Tự động hóa được xây dựng theo định hướng ứng dụng, đáp ứng nhu cầu của nhà sử dụng lao động và các bên liên quan. Cụ thể, CTĐT tự động hóa hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên:

Có được kiến thức cơ bản về lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin, ngoại ngữ; về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý, và điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực tự động hóa.

Có khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật cơ sở về điều khiển tự động/  vào hoạt động chuyên môn.

Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.

Có khả năng phản biện, phê phán; đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; và chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

Có các kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp; lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân; dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

Có năng lực ngoại ngữ bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), D90 (Toán, Khoa học Tự nhiên, Tiếng Anh)

3. Thời gian đào tạo:

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: 4 năm (8 học kỳ, 153 tín chỉ).

4. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh, mở rộng phạm vi trong và ngoài nước. Tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

5. Nội dung chương trình:  Xem tại đây 

6. Chuẩn đầu ra:

6.1 Về kiến thức:

Vận dụng kiến thức về khoa học xã hội, chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất và an ninh quốc phòng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vận dụng kiến thức toán học ứng dụng, khoa học tự nhiên, an toàn, và vệ sinh lao động trong môi trường học tập và làm việc.

Vận dụng các kiến thức liên quan về mạch điện-điện tử, đo lường và hệ thống điều khiển tự động trong hoạt động nghiên cứu và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Vận dụng kiến thức lập trình điều khiển hệ thống vào thiết kế, giao tiếp và điều khiển thiết bị ngoại vi.

6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):

Sử dụng thành thạo tin học ứng dụng và các phần mềm chuyên ngành phục vụ nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp.

Thực hiện nhiệm vụ thiết kế, lập trình, lắp đặt, và vận hành hệ thống điều khiển tự động.

Bảo dưỡng các hệ thống và quy trình điều khiển tự động.

Thực hiện nhiệm vụ hoạch định, tổ chức và triển khai và quản lý công việc một cách có hệ thống thuộc lĩnh vực chuyên môn.

Vận dụng kỹ năng mềm hợp lý làm việc nhóm, làm việc độc lập, báo cáo, phản biện và đàm phán trong hoạt động chuyên môn để nâng cao hiệu quả công việc.

Sử dụng tiếng Anh ở mức độ 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

7. Cơ hội học bổng:

Theo chính sách học bổng chung của trường.

Học bổng thủ khoa, á khoa.

Học bổng hàng năm cho sinh viên khá, giỏi, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt: sinh viên nữ được hỗ trợ học bổng tương đương 50% học phí theo học ngành này.

8. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

– Kỹ sư tư vấn, thiết kế, lắp đặt, vận hành, điều khiển thiết bị, hệ thống tự động trong lĩnh vực Thiết bị điện và hệ thống điện tự động hoá, các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, điện gió, điện mặt trời.

– Kỹ sư khai thác vận hành: quản lý vận hành các nhà máy, nhà xưởng, khu công nghiệp như dệt may, chế biến thuỷ sản, sản xuất trang thiết bị tự động, thiết bị điện tử, bệnh viện, …

– Kỹ sư nghiên cứu thuộc lĩnh vực chuyên môn đào tạo tại các Công ty, Viện, Trường hoặc nghiên cứu độc lập.

– Kỹ sư thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy tại các viện nghiên cứu, trường Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên khắp cả nước.

– Kỹ sư  tham gia các tổ chức kinh doanh thuộc lĩnh vực chuyên môn.

9. Cơ hội sau đại học:

Sinh viên ngành tự động hóa sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn để:

Tham gia các khóa học, bồi dưỡng ngắn hạn về ngành tự động hóa trong và ngoài nước.

Học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan.

Học trình độ sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ngành tự động hóa tại các trường trong và ngoài nước.

10. Liên hệ:

BỘ MÔN ĐIỆN ĐIỆN TỬ – KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
Trường Đại học Trà Vinh
Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: (+84).294.3855246
Cao Phương Thảo (Trưởng BM) – Điện thoại: 0766 719 277
Trần Song Toàn (Phó trưởng BM) – Điện thoại: 0917 407 010
ThS. Nguyễn Đức Hiệu (Phó trưởng BM) – Điện thoại: 0908 288 380
ThS. Nguyễn Thanh Hiền (Phó trưởng BM) – Điện thoại: 0984 503 463