Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

Kỹ năng nghề nghiệp

Năng lực nghiên cứu và tổng hợp sản phẩm, hóa chất hữu cơ, vô cơ, polymer…

Kỹ năng vận hành thiết bị, phân tích nguyên liệu, sản phẩm ứng dụng trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, môi trường…

Phân tích và áp dụng kỹ thuật, vật liệu vào quy trình xử lý nước, thực phẩm…

Cơ hội việc làm

Chuyên viên tổng hợp, sản xuất, phân tích và tư vấn tại các công ty hóa chất, mỹ phẩm, thực phẩm; các trung tâm phân tích, thủy sản, phân bón, bao bì, môi trường…

Nghiên cứu, giảng dạy hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn tại các viện, trường trong và ngoài nước.