Công nghệ thông tin (7480201)

Công nghệ thông tin (7480201)
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

Kỹ năng nghề nghiệp

Vận dụng tri thức khoa học máy tính, quản lí dự án để phân tích, giải quyết sáng tạo và hiệu quả những vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng, phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc sống

Phân tích, mô hình hóa hệ thống thông tin và dữ liệu trong các tố chức và cụ thể hóa các giải pháp kỹ thuật, tích hợp hệ thống, quy trình, phần cứng, phần mềm và dữ liệu

Vận dụng các công cụ trong việc đặc tả, phân tích, xây dựng, triển khai và bảo trì các hệ thống dựa trên máy tính.

Cơ hội việc làm

Làm việc ở các bộ phân công nghệ thông tin hoặc các đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin

Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong và ngoài nước

Làm việc tại các công ty tư vấn và đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, hệ thống mạng và truyền thông

Tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề hoặc các trường phổ thông (khi được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm)

Khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin.