Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức Khoá học trực tuyến Tiếng Anh giao tiếp với Giảng viên người Mỹ

0
74

Kính gửi Thầy Cô

Với mục đích hỗ trợ Thầy Cô nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trong môi trường làm việc, Hiệp hội CĐCĐ Việt Nam phối hợp với Văn phòng Tiếng Anh khu vực (Relo Việt Nam), Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức Khoá học trực tuyến Tiếng Anh giao tiếp với Giảng viên người Mỹ dự kiến từ ngày 10/6/2024 – 30/8/2024. Thời gian học từ 20:00 – 22:00. Số lượng học viên: 20 người. Thời gian cụ thể sẽ được gửi tới Quý Thầy Cô tham gia khoá học.

Hiệp hội kính gửi Quý Thầy Cô đường link khảo sát nhu cầu người học qua đường link khảo sát: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_WnBmITbYnaZNYZb0ZSnaaS7MqWADzRlxVktU4B0zM_SkJw/viewform.

Nếu số lượng Quý Thầy cô có nhu cầu tham gia đông hơn số lượng giới hạn của 1 khoá học, Hiệp hội sẽ đề xuất tiếp với Văn phòng Tiếng Anh khu vực, Đại sứ quán Hoa Kỳ các khoá học tiếp theo.

Hiệp hội rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Thầy Cô và mong nhận được phiếu trả lời khảo sát đến hết ngày 20/5/2024.
Trân trọng!