LINK MỚI – ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN VÀ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN

0
59622

Do hiện tại trang  http://xettuyen.tvu.edu.vn quá tải
Thí sinh truy cập: https://tms.tvu.edu.vn:10133/DangNhap
Mật khẩu mặc định là: 7 số cuối CMND
Xem hướng dẫn:

 

Link đăng ký nhập học trực tuyến: https://nhaphoctructuyen.tvu.edu.vn/DangNhap

Video hướng dẫn đăng ký nhập học trực tuyến

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here