Điều dưỡng (7720301)

Điều dưỡng (7720301)
Tổ hợp môn: B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)

Kỹ năng nghề nghiệp

Cử nhân điều dưỡng có năng lực thực hành chăm sóc an toàn, hiệu quả và phục hồi sức khỏe, phục hồi chức năng cho người bệnh

Kỹ năng tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh

Năng lực hành nghề theo quy định của pháp luật và đạo đức nghề nghiệp, năng lực quản lí và phát triển nghề nghiệp.

Cơ hội việc làm

Làm việc tại cơ sở y tế công lập và ngoài công lập, cơ sở đào tạo ngành khoa học sức khỏe

Làm việc tại y tế cơ quan (trường học, xí nghiệp…)

Làm việc tại các trung tâm chăm sóc người cao tuổi tại Nhật Bản, Đức…theo thỏa thuận của chính phủ hai quốc gia

Cơ hội học tập nâng cao trình độ: chuyên khoa I, thạc sĩ, tiến sĩ…