Dược học (7720201)

Dược học (7720201)
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)

Kỹ năng nghề nghiệp

Nghiên cứu chuyên sâu về khoa học dược

Trang bị kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ về: Sản xuất thuốc, kiểm nghiệm thuốc, kinh doanh và phân phối thuốc

Kỹ năng sử dụng thuốc trong điều trị bệnh

Năng lực tư vấn dùng thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc từ dược liệu.

Cơ hội việc làm

Làm chuyên viên dược trong các nhà máy sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

Công ty kinh doanh dược, nhà thuốc tư nhân, khoa dược các bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, phòng kiểm nghiệm thuốc tư nhân

Làm việc tại các sở y tế, trung tâm kiểm nghiệm thuốc, khoa dược bệnh viện, trạm y tế

Các trường trung cấp, cao đẳng y tế.