Giáo dục mầm non (7140201)

Giáo dục mầm non (7140201)
Tổ hợp môn: M00 (Ngữ văn, Toán, Năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát), M05 (Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát), C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), C14 (Ngữ văn, Toán, GDCD)

1. Mục tiêu đào tạo:

Ngành Giáo dục mầm non hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin; về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý và điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục mầm non.

Ngành Giáo dục mầm non cũng đào tạo sinh viên có các kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề xảy ra trong công tác chăm sóc- giáo dục trẻ mầm non; dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác; phản biện, phê phán; đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; và chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

Ngành Cử nhân Giáo dục mầm non còn hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; có khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; đồng thời có khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp môn: M00 (Ngữ văn, Toán, Năng khiếu); M05 (Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu); C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý); C14 (Ngữ văn, Toán, GDCD)

3. Thời gian đào tạo:

Cử nhân Giáo dục mầm non: 3.5 năm (7 học kỳ, 125 tín chỉ)

4. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh, mở rộng phạm vi trong và ngoài nước. Tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

5. Nội dung chương trình:  Xem tại đây 

6. Chuẩn đầu ra:

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Giáo dục mầm non có thể:

6.1 Về kiến thức:

Vận dụng những kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, giáo dục quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất và bảo vệ môi trường để có được nhận thức, hành động đúng trong cuộc sống, học tập và lao động nghề nghiệp;

Vận dụng kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ trình độ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Tin học cơ bản vào công tác dạy học và giáo dục trong nhà trường.

Vận dụng các kiến thức cơ sở ngành: tiếng việt, mỹ thuật, âm nhạc, dinh dưỡng, văn học, toán cơ sở, môi trường, văn hóa xã hội; tâm – sinh lý, giáo dục vào quá trình chăm sóc – giáo dục trẻ và vào việc đánh giá quá trình phát triển của trẻ.

Áp dụng lý luận dạy học mầm non hiện đại vào việc tổ chức, thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo hướng tích hợp nhằm đảm bảo phát triển toàn diện cho trẻ về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm – xã hội và thẩm mỹ.

Vận dụng những kiến thức về chăm sóc trẻ mầm non vào việc đảm bảo vệ sinh môi trường lớp học; tổ chức các hoạt động vệ sinh, dinh dưỡng; phòng tránh một số bệnh, tai nạn thường gặp ở trẻ em.

 Thiết kế môi trường giáo dục (môi trường vật chất và môi trường xã hội) an toàn, lành mạnh, sáng tạo, thúc đẩy việc học và sự phát triển của trẻ.

6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):

Thực hiện các kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ sư phạm mầm non: xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ, giáo dục kỹ năng sống và giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ, quan sát đánh giá sự phát triển của trẻ; quản lý nhóm lớp.

Vận dụng sáng tạo các loại hình nghệ thuật trong việc tổ chức môi trường giáo dục giáo dục đảm bảo an toàn, lành mạnh, thân thiện, sáng tạo.

Sử dụng một ngoại ngữ (tiếng Anh) vào quá trình giáo dục trẻ và hoạt động cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng bài giảng điện tử; sử dụng được các thiết bị công nghệ đơn giản phục vụ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em;

Tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục mầm non.

Tổ chức, thực hiện việc xây dựng, phát triển mối quan hệ hợp tác với trẻ, cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc – giáo dục trẻ.

Vận dụng tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề: phân tích, đánh giá thông tin và ý tưởng; phát hiện và giải quyết vấn đề một cách linh hoạt hiệu quả và sáng tạo.

7. Cơ hội học bổng:

Miễn học phí theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/9/2020

Theo chính sách chung của Bộ giáo dục và đào tạo và của trường Đại học Trà Vinh.

Học bổng thủ khoa, á khoa.

Học bổng hàng năm cho sinh viên khá, giỏi, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trường luôn có nhiều chương trình hỗ trợ, miễn giảm học phí và ký túc xá cho sinh viên.

8. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Giáo viên viên mầm non ở các loại hình trường khác nhau, bao gồm cả trường mầm non sử dụng chương trình quốc tế;

Giảng viên các khoa đào tạo giáo viên mầm non trong các trường sư phạm;

Chuyên gia khoa học giáo dục mầm non tại các trung tâm, vụ, viện, công ti giáo dục.

Chuyên viên giáo dục mầm non các cấp;

Cán bộ quản lí tại cơ sở giáo dục mầm non công lập, tư thục;

9. Cơ hội sau đại học:

Sinh viên ngành Giáo dục mầm non sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn để:

Tham gia các khóa học, bồi dưỡng ngắn hạn về ngành Giáo dục trong và ngoài nước.

Học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan.

Học trình độ sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ngành Giáo dục mầm non, Quản lý giáo dục tại các trường trong và ngoài nước.

10. Liên hệ:

KHOA SƯ PHẠM
Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246