Giáo dục mầm non (7140201)

Giáo dục mầm non (7140201)
Tổ hợp môn: M00 (Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện), M01 (Ngữ văn, Lịch sử, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện), M02 (Ngữ văn, Địa lý, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện)

Kỹ năng nghề nghiệp

Kiến thức, kỹ năng chăm sóc – giáo dục trẻ mầm non và tổ chức quản lí nhóm lớp khoa học và hiệu quả

Xây dựng và tổ chức thực hiện chế độ sinh hoạt đảm bảo vệ sinh, an toàn cho trẻ

Tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ

Giao tiếp sư phạm phù hợp với các đối tượng khác nhau. Làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Cơ hội việc làm

Giảng dạy tại các trường mầm non và các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non

Cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục mầm non

Chuyên viên các tổ chức, cơ quan với đối tượng hoạt động là trẻ mầm non và phát triển giáo dục mầm non.