Hóa dược (7720203)

Hóa dược (7720203)
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

Kỹ năng nghề nghiệp

Trang bị năng lực sản xuất, định tính, định lượng các dược chất từ thiên nhiên

Năng lực nghiên cứu và phát triển các dược chất mới với độ tinh khiết cao

Thử nghiệm hoạt tính sinh học và dược tính của từng loại dược chất

Tổng hợp dược chất theo hướng chuyên biệt, đúng liều lượng và chủng loại cho từng tình trạng và bệnh án.

Cơ hội việc làm

Chuyên viên sản xuất, định tính, định lượng các dược chất từ thiên nhiên

Chuyên viên nghiên cứu và phát triển các dược chất mới; thử nghiệm hoạt tính sinh học và dược tính của từng loại dược chất

Làm việc tại các công ty, xí nghiệp dược, các doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh về hóa chất công nghiệp…