Hội đồng Trường họp phiên họp lần thứ hai: Thông qua nhiều nội dung quan trọng

0
370

TVU – Sáng 20/4/2022, PGS.TS Phạm Tiết Khánh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường (HĐT) – Trường ĐH Trà Vinh chủ trì phiên họp lần thứ hai, thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng trong nhiệm kỳ 2021 -2025.

Phiên họp cùng với sự tham dự của ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, ông Trần Hoàn Kim, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Trường, các Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn, cùng các thành viên Hội đồng Trường và trưởng các đơn vị thuộc Trường.

PGS.TS Phạm Tiết Khánh nói, việc thành lập Hội đồng Trường là thực hiện theo qui định của Luật Giáo dục Đại học sửa đổi 2019 với mục tiêu định hướng và phát triển Trường Đại học Trà Vinh thành đại học tiên tiến của thế giới. Theo đó, Hội đồng trường (HĐT) hoạt động theo nguyên tắc giám sát, định hướng hiệu quả hoạt động của Trường ĐH Trà Vinh. HĐT, các thành viên HĐT không làm thay việc cho Ban Giám hiệu và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Trường.

Một số nội dung trọng tâm được thảo luận tại phiên họp lần này gồm: Thảo luận và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh; Quy chế tài chính của Trường, Quy chế dân chủ ở cơ sở của Trường Đại học Trà Vinh. Tiến hành giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh, giới thiệu thư ký HĐT, thông qua bảng phân công nhiệm vụ của thành viên trong HĐT. Thảo luận và thống nhất tờ trình của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc xin chủ trương thành lập Trường THPT Chuyên thuộc trường THSP và phát triển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học.

Theo PGS.TS. Phạm Tiết Khánh, việc phát triển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh chính là phát triển Trường theo mô hình đại học quốc tế, đúng theo luật giáo dục đại học 2019 sửa đổi bổ sung và căn cứ theo Nghị định 99 của Thủ tướng Chính phủ. Xét về tiêu chuẩn, năng lực, Trường Đại học Trà Vinh đủ điều kiện phát triển thành đại học theo mô hình đại học quốc tế và yêu cầu thường trực Hội đồng trường đưa vào mục tiêu kế hoạch chiến lược trong giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, đến 2024 Trường Đại học Trà Vinh nỗ lực phát triển thành Đại học Trà Vinh – theo mô hình đại học tiên tiến của thế giới.

Các thành viên HĐT tập trung thảo luận và xem xét, thống nhất các nội dung theo tờ trình của Hiệu Trưởng trường Đại học Trà Vinh trong việc mở mã ngành mới ở bậc đại học và sau đại học, kiểm định chất lượng giáo dục trong nước và quốc tế cấp chương trình, cấp trường và một số nội dung liên quan đến kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Trà Vinh giai đoạn 2025 – 2030.

Đây là phiên họp quan trọng với nhiều nội dung được thông qua, tiếp tục đưa Trường Đại học Trà Vinh phát triển vươn tầm với các trường đại học lớn khu vực, trong nước và thế giới, theo đúng tinh thần chỉ đạo và kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh.

Thanh Sơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here