Hội nghị kiến tập, thực tập sư phạm năm học 2023 – 2024

0
435

(TVU) – Ngày 20.02.2024, Khoa Sư phạm, Trường Ngôn ngữ – Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn, Trường Đại học Trà Vinh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh tổ chức “Hội nghị kiến tập, thực tập sư phạm năm học 2023 – 2024” tại Trường Đại học Trà Vinh.

Tham dự hội nghị có bà Thạch Thị Dân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh, bà Tăng Thị Ngọc Mai, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh, Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh, đại diện Ban Chỉ đạo kiến, thực tập sư phạm năm học 2023 – 2024 cùng với 788 sinh viên tham gia kiến, thực tập năm học 2023 – 2024

Mở đầu buổi lễ, bà Thạch Thị Dân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh phát biểu: Đơn vị đào tạo Trường Đại học Trà Vinh luôn tạo mọi điều kiện để sinh viên tham gia kiến tập, thực tập sư phạm đạt kết quả tốt nhất, từ đó làm hành trang để sinh viên gắn bó với nghề, gắn lý thuyết với thực hành. Tôi mong rằng hội nghị hôm nay sẽ ghi nhận những phản hồi từ đó rút kinh nghiệm, đưa ra những biện pháp phù hợp, hiệu quả hơn cho những đợt kiến, thực tập sau.

Bà Lâm Thị Bạch Tuyết, Phó Hiệu Trưởng Trường Ngôn ngữ – Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn cho biết: Trong năm học 2023 – 2024, tổng số sinh viên kiến tập, thực tập sư phạm là 788 sinh viên. Trong đó, sinh viên thực tập sư phạm 2, thực tập cuối khóa thuộc chuyên ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non là 206 sinh viên tại 10 cơ sở thực tập sư phạm trên địa bàn đạt kết quả khá cao, không có sinh viên đạt kết quả trung bình, yếu, kém.

Cô Tăng Thị Ngọc Mai, Phó Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Trà Vinh cho ý kiến: Giảng viên Khoa Sư phạm, Trường Ngôn ngữ – Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn cần đến từng cơ sở thực tập sư phạm để dự giờ cả hoạt động dạy học của giáo viên hướng dẫn và của sinh viên thực tập để kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm giúp cả giáo viên hướng dẫn và sinh viên thực tập rút kinh nghiệm, từ đó nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Trà Vinh khẳng định: Công tác kiến tập, thực tập tuy nhỏ nhưng mang một ý nghĩa to lớn trong quá trình đào tạo sinh viên, gắn lý thuyết với thực tiễn. Đồng thời, ông yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với cơ sở kiến tập, thực tập sư phạm nhằm hoàn thành tốt công tác kiến tập, thực tập sư phạm, tạo sự gắn kết hơn nữa giữa đơn vị đào tạo với các cơ sở kiến tập, thực tập sư phạm.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tổng kết công tác thực tập sư phạm đợt tháng 09-2023 và tháng 12-2023 nhằm đánh giá kết quả, nhìn nhận và rút kinh nghiệm hoàn thiện chương trình cho năm học mới, lắng nghe những phản hồi, đề xuất, đóng góp thẳng thắn của đơn vị các trường nhận sinh viên kiến tập, thực tập từ đó có những biện pháp phù hợp nhằm cải tiến công tác thực tập sư phạm ngày càng hiệu quả hơn. Qua đó, Ban Chỉ đạo định hướng, triển khai kế hoạch kiến tập, thực tập đợt tháng 02-2024.

Mỹ An – Bá An
ĐL – ĐK