Hội thảo khoa học “Các vấn đề nghiên cứu về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên”

0
1809

TVU – Ngày 26/05/2023, Trường Đại học Trà Vinh tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ 2 “Các vấn đề nghiên cứu về công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên”.

Tham dự hội thảo có Thiếu tá Ngô Tùng Thảo, Trợ lý Ban Dân quân đại diện cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng & An ninh tỉnh Trà Vinh, cùng đại diện lãnh đạo các trường: Trường Đại học Xây dựng Miền Tây; Phân hiệu trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long; Trường Cao đẳng Vĩnh Long; Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long; Trường Cao đẳng Tiền Giang; Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang; Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ; Trường Cao đẳng Đồng Khởi; Trường Cao đẳng Bến Tre; Trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh và Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh.

Phía Trường Đại học Trà Vinh có TS. Phan Quốc Nghĩa, Phó Hiệu trưởng; Thầy Trần Văn Trọng, Nguyên Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo Trung tâm Giáo dục quốc phòng & An ninh Đại học Trà Vinh cùng viên chức, giảng viên Trung tâm.

Phát biểu khai mạc TS. Phan Quốc Nghĩa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh cho biết: Trong những năm qua, Trung tâm Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh Đại học Trà Vinh không ngừng nghiên cứu đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy quyết tâm đưa môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Dịp này, Nhà trường mong muốn nhận được những chia sẻ, những đóng góp, những giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, đội ngũ giảng viên tiếp tục đưa môn học xứng tầm với vị trí, vai trò trong công cuộc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, TS. Phan Quốc Nghĩa nói.

Hội thảo đã tiếp nhận nhiều bài tham luận với các chủ đề khác nhau từ các đơn vị, các nhà khoa học, các cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng với 8 đề tài tham luận được đưa vào kỷ yếu hội thảo.

Năm tham luận được báo cáo trực tiếp tại Hội thảo gồm: “Nâng cao nhận thức của sinh viên trong môn học Giáo dục quốc phòng & An ninh từ thực tiễn Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh Đại học Trà Vinh” – tác giả Thạch Thanh Tiền; “Giải pháp nâng cao tính tích cực các hoạt động của sinh viên trong học tập môn học Giáo dục quốc phòng & An ninh” – tác giả Huỳnh Trọng Nhân; “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng & An ninh Đại học Trà Vinh trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” – tác giả Nguyễn Thị Trà My; “Dạy học trải nghiệm sáng tạo môn học Giáo dục quốc phòng & An ninh cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng & An ninh Đại học Trà Vinh” – tác giả Phan Minh Đậm và “Nâng cao chất lượng quản lý tập trung  sinh viên của các trường liên kết tại Trường Đại học Trà Vinh” – tác giả Nguyễn Văn Vàng.

Hội thảo khẳng định vai trò công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Bên cạnh đó, các tham luận trình bày và ý kiến đóng góp từ các đại biểu tham góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, công tác phối hợp, liên kết Giáo dục Quốc phòng & An ninh giữa các trường nhằm phục vụ tốt hơn hoạt động nghiên cứu, học tập cho sinh viên các trường đạihọc, đặc biệt tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng & An ninh Đại học Trà Vinh.

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh có nhiệm vụ giảng dạy, cấp chứng chỉ, giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên 12 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long với lưu lượng từ 7.000 – 8.000 sinh viên/năm theo quyết định phân luồng của Bộ Quốc phòng.

 

Hạnh Nguyên – Mỹ Duy

TS-VĐ