You are here: Home Tin tức - Sự kiện Đại học Trà Vinh: Mở lớp vận hành và sửa chữa điện cho Công ty Cổ phần cấp thoát nước Trà Vinh