You are here: Home Tin tức - Sự kiện Gương sáng Lê Thanh Hào - Khởi nghiệp từ khi còn trên giảng đường