Ký kết hợp tác song phương giữa ĐH Trà Vinh và các Viện, Trường Canada

0
218

(TVU) –Trường Đại học Trà Vinh ký kết song phương với các viện trường Canada trong lĩnh vực đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, trong khuôn khổ Hội thảo Phát triển đối tác bền vững giữa Việt Nam và Canada diễn ra 20 – 21/3/2023 vừa qua.

Theo đó, Trường ĐH Trà Vinh ký kết với Hội đồng Giáo dục Quốc tế tỉnh Bang British Columbia, Canada – Hiệp hội các Viện trường Canada  – Trường Cao đẳng Cộng đồng Nova Scotia – Hiệp hội CĐCĐ Việt Nam. Nội dung hợp tác gồm các lĩnh vực thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học, phát triển giáo trình, chương trình giảng dạy, hợp tác trong các dự án đào tạo, nghiên cứu khoa học và cùng đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc trong các cơ sở giáo dục đại học.

Các phiên ký kết giữa ĐH Trà Vinh và các Viện, Trường Canada gồm Trường CĐ Nghệ thuật ứng dụng và Công nghệ Georgian – Trường CĐ North Atlantic – Học viện công nghệ Nam Alberta – Trường Đại học Thompson Rivers. Nội dung thỏa thuận hợp tác các lĩnh vực dịch chuyển và tuyển dụng sinh viên, chuyển đổi số trong dạy và học, trao đổi chuyên gia, giảng viên phát triển các chương trình học, hợp tác trong các dự án đào tạo, nghiên cứu khoa học cho từng lĩnh vực phát triển cụ thể và cùng đóng góp, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc trong các cơ sở giáo dục đại học.

Phát biểu sau buổi ký kết, Ông Alain Roy, Phó Chủ tịch Hiệp hội các viện và trường Cao đẳng CANADA (CICan) cho rằng, thông qua nội dung ký kết hợp tác song phương giữa Trường ĐH Trà Vinh, các trường thuộc Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam với các viện, trường Canada là cơ sở cho các đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch phù hợp cho từng lĩnh vực. Cụ thể Ông điểm một số nội dung quan trọng mà các đơn vị có thể triển khai thuận lợi. Theo Ông, đối với hoạt động trao đổi sinh viên, các bên cần tận dụng những thuận lợi trong quá trình hợp tác lâu dài và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên để tăng cường trao đổi sinh viên và giảng viên.

Về lĩnh vực đào tạo trực tuyến, Ông tin rằng các bên sẽ giải quyết các khó khăn tiến tới hợp tác toàn diện, song phương. Các hoạt động cần có sự tham gia của các bên gắn liền giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững; quan tâm cách tiếp cận giáo dục đối với nhóm thiểu số, nhóm yếu thế để thực hiện mục tiêu phát triển xã hội trong xu thế toàn cầu hóa với phương châm không bỏ lại ai phía sau.

Phía Canada cũng có những thế mạnh nhất định trong lĩnh vực việc làm có thu nhập cao đối với lao động có kỹ năng và biết cách sử dụng công nghệ, đây là lợi thế đối với Việt Nam, là tiềm năng, triển vọng phát triển kinh tế trong tương lai.  Đồng thời, Ông cho rằng trong quá trình thực hiện phải có sự tham gia của cá nhân, tổ chức và các bên liên quan trong lĩnh vực giáo dục để đẩy mạnh phát triển lĩnh vực đào tạo nghề và kỹ năng cho sinh viên.

Thông qua hoạt động ký kết, Ông hy vọng các viện, trường Canada tiếp tục xây dựng mối quan hệ với các đối tác Việt Nam, xây dụng một nền giáo dục có những sinh viên thành công hơn trong một thế giới ngày càng tăng độ kết nối, một nền giáo dục hợp tác trọn đời và tích hợp toàn cầu, giúp cho sinh viên đạt được mục tiêu phát triển bền vững.

Thanh Sơn – CLBTT

ĐK-HH