Kỹ thuật hình ảnh y học (7720602)

Kỹ thuật hình ảnh y học (7720602)
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)

Kỹ năng nghề nghiệp

Thực hiện các kỹ thuật chụp hình ảnh y học thông dụng và các kỹ thuật X-Quang có dùng thuốc cản quang và kỹ năng phân tích chất lượng kỹ thuật phim chụp và các biểu hiện bất thường trên phim chụp bệnh nhân

Các kỹ thuật chụp cắt lớp trên máy chụp cắt lớp điện toán và cộng hưởng từ. Cùng bác sĩ thực hiện các kỹ thuật X-quang mạch máu và các kỹ thuật hình ảnh can thiệp

Thực hiện các kỹ thuật cơ bản trong y học hạt nhân

Tổ chức và quản lý khoa chuẩn đoán hình ảnh và truyền thông, giáo dục sức khỏe cộng đồng

Kỹ năng nghiên cứu khoa học và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.     

Cơ hội việc làm

Kỹ thuật viên hình ảnh y học tại các bệnh viện, phòng khám, các cơ sở y tế, các cơ sở đào tạo y dược, các trung tâm chẩn đoán và phục hồi chức năng

Chuyên viên kỹ thuật chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các trang thiết bị y tế thông dụng, lắp đặt, sửa chữa, bảo hành thiết bị y tế và tư vấn dịch vụ thiết bị y tế

Cán bộ kỹ thuật tại các cơ sở y tế, bệnh viện, viện nghiên cứu và quản lý, kiểm định chất lượng thiết bị y tế.