Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (7580205)

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (7580205)
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

Kỹ năng nghề nghiệp

Trang bị kiến thức, kỹ năng về trắc địa, thủy lực, kết cấu bê tông cốt thép cầu đường; thiết kế đường ô tô, kiểm định công trình, thiết kế tổng thể công trình; khai thác và sửa chữa công trình giao thông; phân tích kinh tế và quản lí chất lượng

Năng lực khảo sát, thiết kế các công trình cầu đường; thi công và tổ chức thi công các công trình cầu đường

Quản lí công trình cầu đường (lập hồ sơ mời thầu, dự thầu, phân tích đánh giá hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ thanh quyết toán công trìn…).

Ngoài các kỹ năng trên, người học có khả năng kiểm tra vật liệu, chất lượng công trình, hạch toán kinh tế, kiểm tra an toàn lao động trong xây dựng và tư vấn, phản biện các vấn đề kỹ thuật xây dựng.

Cơ hội việc làm

Làm việc tại các công ty xây dựng cầu đường, công ty quản lí và sửa chữa công trình giao thông hoặc các công ty thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, thủy lợi và khai khoáng

Đội trưởng thi công công trình; giám sát kỹ thuật thi công; chuyên viên tư vấn thiết kế, giám sát, thẩm tra; chuyên viên tư vấn kiểm định xây dựng, định giá xây dựng

Chuyên viên các cơ quan nhà nước quản lí về xây dựng: Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và đầu tư; Sở Xây dựng; Ban quản lí dự án…

Chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

Trở thành giảng viên thực hiện công tác giảng dạy và tham gia nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ khoa học áp dụng trong lĩnh vực xây dựng cầu đường.