Kỹ thuật xét nghiệm y học (7720601)

Kỹ thuật xét nghiệm y học (7720601)
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)

Kỹ năng nghề nghiệp

Kỹ năng thực hiện các xét nghiệm vi sinh học để tìm ra các tác nhân gây bệnh (vi khuẩn, virus) trong các bệnh phẩm như: máu, dịch não, tủy, phân, nước tiểu, đàm,…

Kỹ thuật xét nghiệm đánh giá chức năng gan, thận, tim mạch, nội tiết, điện giải, xét nghiệm về bệnh khớp, dấu ấn ung thư…

Kỹ thuật xét nghiệm trong đông – cầm máu, huyết học – truyền máu

Kỹ thuật xét nghiệm ký sinh trùng cơ bản để tìm giun, sán, đơn bào, nấm…

Kỹ thuật giải phẫu bệnh thường quy như cắt lọc, nhuộm mô bệnh học…

Năng lực thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng xét nghiệm, đảm bảo an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm

Năng lực tổ chức và quản lí hoạt động của một phòng xét nghiệm y học. 

Cơ hội việc làm

Chuyên viên tại phòng xét nghiệm của các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh từ trung ương đến địa phương

Tổ chức và quản lí hoạt động của một phòng xét nghiệm y học

Tham gia công tác nghiên cứu tại các viện, các trung tâm hoặc giảng dạy tại các cơ sở đào tạo y khoa trên phạm vi cả nước

Có thể học nâng cao trình độ sau đại học xét nghiệm y học…