Luật (7380101)

Luật (7380101) Chuyên ngành Luật thương mại, Luật dân sự, Luật hình sự
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh)

Kỹ năng nghề nghiệp

Kiến thức, kỹ năng về khoa học pháp lý dân sự, hình sự & thương mại

Kỹ năng phân tích các quy định pháp luật trong, ngoài nước và các chủ trương, đường lối, chính sách nhà nước

Áp dụng luật giải quyết các vấn đề trong thực tiễn liên quan đến dân sự, hình sự, thương mại, hành chính, lao động…

Cơ hội việc làm

Thư ký tòa án, chuyên viên kiểm sát, công an, quân đội, nhân viên hành chính

Làm việc tại các văn phòng luật sư, công ty luật, trung tâm trợ giúp pháp lí, doanh nghiệp…

Làm việc trong các cơ sở nghiên cứu và đào tạo chuyên ngành luật