Công nghệ sinh học (7420201)

Công nghệ sinh học (7420201)
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh), D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)

Kỹ năng nghề nghiệp

Nghiên cứu về công nghệ sinh học ứng dụng trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, môi trường, y, dược…

Tạo ra sinh dược phẩm an toàn ứng dụng cho sản xuất hóa chất công nghiệp, y dược và sinh vật thực nghiệm ứng dụng trên cây trồng, vật nuôi, sản phẩm an toàn…

Kỹ năng vận hành, quản lí các nhà máy, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học.

Cơ hội việc làm

Chuyên viên kỹ thuật về ứng dụng công nghệ sinh học trong nhà các máy sản xuất, xí nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học như nông nghiệp, y, dược, thực phẩm, môi trường…

Vận hành, quản lí sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp về công nghệ sinh học hoặc nghiên cứu tại các viện nghiên cứu

Làm việc tại cơ quan, ban ngành như: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn… hoặc các trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học

Giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành công nghệ sinh học.