Công nghệ Thực phẩm (7540101)

Công nghệ Thực phẩm (7540101)
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh), D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)

1. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo Công nghệ thực phẩm hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin; lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý và điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực Công nghệ thực phẩm; đồng thời có khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật cơ sở về công nghệ thực phẩm vào hoạt động chuyên môn. 

Chương trình đào tạo Công nghệ thực phẩm cũng đào tạo sinh viên có các kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp; dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác; phản biện, phê phán; đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; và chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp. 

Chương trình đào tạo Công nghệ thực phẩm còn hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; có khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; đồng thời có khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); B00 (Toán, Hóa học, Sinh học); D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh); D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh).

3. Thời gian đào tạo:

Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm: 4 năm (8 học kỳ, 151 tín chỉ)

4. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh, mở rộng phạm vi trong và ngoài nước. Tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

5. Nội dung chương trình:  Xem tại đây 

6. Chuẩn đầu ra:

6.1 Về kiến thức:

 Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Công nghệ Thực phẩm sẽ có thể:

Vận dụng các kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, pháp luật, giáo dục quốc phòng – an ninh và bảo vệ môi trường liên quan để có được nhận thức và hành động đúng trong cuộc sống, học tập và lao động nghề nghiệp.

Vận dụng kiến thức cốt lõi để giải thích được những vấn đề về lĩnh vực công nghệ thực phẩm như: bảo quản, chế biến thực phẩm, phân tích hóa – lý thực phẩm, phân tích vi sinh thực phẩm, dinh dưỡng thực phẩm, hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm và an toàn thực phẩm.

Ứng dụng các kiến thức đại cương và kiến thức chuyên sâu để nghiên cứu, học tập ở trình độ cao hơn cũng như ứng dụng trong công việc sau khi ra trường.

6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):

Vận dụng những thành tựu về khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm để giải quyết những vấn đề thực tế trong lĩnh vực được đào tạo.

Đánh giá cảm quan, phân tích các chỉ tiêu hóa học, sinh học, vật lý trong việc đảm bảo chất lượng lượng sản phẩm trong quá trình bảo quản và chế biến thực phẩm

Thực hiện thành thạo thao tác công đoạn trong quy trình công nghệ chế biến thực phẩm, phân tích mối nguy trong quy trình, thao tác chế biến đảm bảo an toàn thực phẩm

Lên kế hoạch, thảo luận nhóm, thuyết trình trước đám đông, sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và tiếp cận tài liệu chuyên môn, vận dụng tin học cơ bản vào công việc, làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Đánh giá thông tin, phát huy tư duy phản biện, kỹ năng sáng tạo trong công việc, trong nghiên cứu khoa học và trong vực áp dụng bảo quản và chế biến thực phẩm.

7. Cơ hội học bổng:

–  Theo chính sách chung của Bộ giáo dục và đào tạo và của trường Đại học Trà Vinh.

–  Ngoài ra sinh viên có cơ hội tiếp nhận nhiều nguồn học bổng khác nhau: Học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài trợ từ các công ty, doanh nghiệp.

8. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D)

Kỹ thuật viên phân tích chất lượng sản phẩm

Kỹ sư vận hành dây chuyền sản xuất

Nhân viên kiểm định chất lượng

Nhân viên kiểm soát chất lượng nguyên liệu

Nhân viên tư vấn dinh dưỡng

Nhân viên kiểm tra, đánh giá an toàn thực phẩm

Quản đốc sản xuất, giám đốc sản xuất

Chủ cơ sở/công ty thông qua chương trình khởi nghiệp

Nhân viên thị trường.

Giảng viên, nghiên cứu viên tại các viên/trường đại hoc, cao đẳng

9. Cơ hội sau đại học:

Nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về công nghệ thực phẩm của Việt Nam và nước ngoài

Tiếp tục theo học Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên sâu về Khoa học và Công nghệ thực phẩm

10. Liên hệ:

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH
Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0917.267588 (Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Thắm – Giám đốc Trung tâm)