Ngành Kinh tế (7310101) – Đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế FIBAA

Kinh tế (Mã ngành: 7310101): – Chuyên ngành Kinh tế ngoại thương, Quản lý kinh tế
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học),  A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh)

1. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo kinh tế hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin; về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý, và điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế; đồng thời có khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật cơ sở về quản lý kinh tế vào hoạt động chuyên môn.

Đào tạo sinh viên có các kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp; dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác; phản biện, phê phán; đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; và chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

Hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; có khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; đồng thời có khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

1.1. Chuyên ngành Quản lý Kinh tế

Là chuyên ngành nhận được đông đảo sự quan tâm và ứng tuyển từ các thí sinh và cả người đi làm trong thời gian qua. Tại Trường Đại học Trà Vinh, chuyên ngành Quản lý kinh tế đào tạo đại học chính quy và văn bằng 2 đại học. Chuyên ngành trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế hướng đến phục vụ, điều hành chính sách kinh tế – xã hội tại các địa phương.

Chuyên ngành Quản lý kinh tế trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh tế hướng đến phục vụ, điều hành chính sách kinh tế – xã hội tại các địa phương, những kiến thức tổng quát về luật, tài chính công và quản lý dự án.

1.2. Chuyên ngành Kinh tế Ngoại thương

Với mục tiêu đào tạo gắn liền nghề nghiệp, phòng thực hành nghiệp vụ ngoại thương được xây dựng dành cho sinh viên trãi nghiệm các nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực tế ở tại các doanh nghiệp. Sinh viên sẽ được đóng vai ở các vị trí khác nhau trong chuỗi hoạt động xuất hoặc nhập khẩu hàng hoá như nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu, nhân viên logistic, nhân viên hãng tàu,…

Chuyên ngành Kinh tế ngoại thương sẽ cung cấp kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về quản trị xuất nhập khẩu, kiến thức thương lượng, tổ chức ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu và đầu tư quốc tế; các phương thức thanh toán quốc tế; phương thức vận tải, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu; giao nhận hàng hóa; thủ tục hải quan….

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

A00 (Toán, Vật lý, Hóa học),  A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh)

3. Thời gian đào tạo:

Cử nhân Kinh tế: 3.5 năm (7 học kỳ, 121 tín chỉ)

4. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh, mở rộng phạm vi trong và ngoài nước. Tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

5. Nội dung chương trình:   Xem tại đây 

6. Chuẩn đầu ra:

6.1 Về kiến thức:

Vận dụng các kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, pháp luật, giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất và bảo vệ môi trường liên quan để có nhận thức đúng trong cuộc sống, học tập và lao động nghề nghiệp giáo dục;

Vận dụng kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ trình độ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Tin học cơ bản vào công tác học tập và lao động nghề nghiệp;

Vận dụng các kiến thức kinh tế, quản lý, điều hành để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý trong nhiều tình huống, hoàn cảnh khác nhau;

Vận dụng các phương pháp, công cụ phân tích, cách thức hoạch định và thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách trong quản lý ớ các cấp độ, lĩnh vực khác nhau, đặc biệt tại các doanh nghiệp;

Vận dụng các Nghiên cứu khoa học mới trong lĩnh vực kinh tế, quản lý vào thực tiễn quản lý, điều hành ở các cấp độ công việc khác nhau tại các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp;

Phân tích chính sách, các quy định pháp luật nhằm phục vụ công tác ra quyết định, điều hành quản lý trong lĩnh vực kinh tế, xã hội ở các cấp độ khác nhau;

Đánh giá các vấn đề kinh tế xã hội, tình hình thực hiện các kế hoạch kinh tế – xã hội, thẩm định tình hình thực thi các chính sách kinh tế-xã hội, các chủ trương phát triển kinh tế – xã hội ở các địa phương;

Tổng hợp các dự báo, cách thức tổ chức, giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, quản lý, kiểm soát rủi ro nhằm phục vụ phát triển kinh tế trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới.

6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):

Vận dụng kiến thức phần mềm thống kê kinh tế, phần mềm ứng dụng vào các hoạt động dự báo, nghiên cứu, phân tích các tình huống, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý;

Vận dụng các nghiệp vụ quản lý kinh tế trong điều hành các tổ chức quản lý kinh tế ở cấp địa phương hoặc doanh nghiệp;

Đánh giá tác động của các công cụ quản lý nhà nước đến các khía cạnh ở tầm vi mô và vĩ mô của môi trường kinh tế, xã hội;

Phân tích các chính sách kinh tế, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội trong ngắn hạn và dài hạn của địa phương hoặc quốc gia;

Tổ chức quản lý tài chính, ngân sách, kế hoạch thu – chi của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp từ địa phương đến trung ương.

7. Cơ hội học bổng:

Theo chính sách chung của Bộ giáo dục và đào tạo và của trường Đại học Trà Vinh.

8. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý kinh tế có thể làm việc ở những vị trí: Chuyên gia tư vấn, phân tích chính sách về kinh tế, cán bộ dự án, nghiên cứu viên và giảng viên. Tổ chức có nhu cầu về chuyên ngành này:

– Các cơ quan quản lý nhà nước về Kinh tế – Xã hội từ Trung ương đến địa phương;

– Các cơ sở đào tạo Cao đẳng, Đại học; Viện Nghiên cứu kinh tế – xã hội

– Các tổ chức kinh tế – xã hội trong và ngoài nước và ban quản lý các dự án phát triển kinh tế xã hội.

9. Cơ hội sau đại học:

Sinh viên ngành kế toán sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn để:

– Học trình độ sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ngành Kinh tế tại các trường trong và ngoài nước;

10. Liên hệ:

KHOA KINH TẾ
– Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà B1, Khu 1, Trường Đại học Trà Vinh, 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
– Email:
– Điện thoại liên hệ: 0969.665.068 – PGS.TS. Nguyễn Hồng Hà
– Website: https://sel.tvu.edu.vn/
– Fanpage Trường Kinh tế, luật: https://www.facebook.com/sel.tvu