Ngành Kỹ thuật môi trường (7520320)

Kỹ thuật môi trường (7520320)

Tổ hợp môn: A02 (Toán, Vật lí, Sinh học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh), D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)

Kỹ năng nghề nghiệp

Kiến thức, kỹ năng về công nghệ xử lí và quản lí môi trường (nước thải, khí thải CN, chất thải rắn, chất thải công nghiệp…)

Phân tích, đánh giá, nhận diện và quản lí các vấn đề môi trường, chất lượng môi trường

Thiết kế, lấp đặt và vận hành các công trình xử lí môi trường: Xử lí nước cấp, nước thải, khí thải, đất và chất thải rắn

Tư vấn khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ môi trường.

Cơ hội việc làm

Chuyên viên kỹ thuật thiết kế, lấp đặt và vận hành hệ thống xử lí nước thải, rác thải CN, khí thải, chất thải rắn

Xử lí sự cố môi trường tại các nhà máy, xí nghiệp, công trường, bệnh viện, trường học, các trung tâm thương mại, trung tâm giải trí,..

Tư vấn, đánh giá tác động môi trường ở các lĩnh vực: xây dựng, nông nghiệp, thương nghiệp,… từ cấp độ các dự án lớn đến các hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ

Làm việc tại các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực công nghệ môi trường và xử lí chất thải.

Làm việc tại các cơ quan, ban ngành các quản lí Nhà nước, các viện và trung tâm nghiên cứu khoa học, kể cả ngành công an môi trường

Tự mở công ty kinh doanh, tư vấn độc lập trên lĩnh vực xử lí môi trường, chế tác, thiết kế, xây dựng công trình xử lí môi trường.