Nuôi trồng thủy sản (7620301)

Nuôi trồng thủy sản (7620301)
Tổ hợp môn: A02 (Toán, Vật lí, Sinh học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh), D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)

Kỹ năng nghề nghiệp

Kiến thức, kỹ năng về kỹ thuật nuôi, sản xuất và lai tạo giống cho các đối tượng thủy sản

Chuẩn đoán, phòng, điều trị bệnh cho các đối tượng thủy sản, và quản lí các yếu tố môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy sản

Kỹ năng về công tác khuyến ngư, và vấn về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản

Kỹ năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật canh tác hệ thống nuôi trồng thủy sản.

Cơ hội việc làm

Chuyên viên kỹ thuật ở các công ty, doanh nghiệp, trang trại nuôi trồng thủy sản và lai tạo giống hoặc sản xuất, dịch vụ thuốc, thức ăn thủy sản

Tự tổ chức điều hành, quản lý doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực thủy sản

Giảng viên, nghiên cứu viên ở các viện, trường

Chuyên viên về thủy sản ở các sở, ban, ngành.

Quản đốc sản xuất hoặc điều hành sản xuất tại các công ty, doanh nghiệp

Chuyên viên kỹ thuật bảo quản và chế biến nông – thuỷ sản và thực phẩm

Chuyên viên quản lí chất lượng sản phẩm, kiểm tra chất lượng sản phẩm, quản lí nguyên liệu và thành phẩm

Chuyên viên tư vấn dinh dưỡng

Kỹ thuật viên phân tích vi sinh, hóa lí

Tự tổ chức điều hành, quản lý doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh công nghệ thực phẩm