Quản lý Tài nguyên và Môi trường (7850101)

Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Mã ngành: 7850101)
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), B02 (Toán, Sinh học, Địa lý), B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)

1. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo (CTĐT) Quản lý Tài nguyên và Môi trường được xây dựng theo định hướng nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu của nhà sử dụng lao động và các bên liên quan. Cụ thể, CTĐT Quản lý tài nguyên và môi trường hướng tới mục tiêu đào tạo (Program Objectives, PO) sinh viên:

Có kiến thức cơ bản về khoa học chính trị – xã hội, quốc phòng, công nghệ thông tin và trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Có kiến thức cơ bản về kinh tế và kiểm toán trong lĩnh vực môi trường.

Có kiến thức chuyên sâu về môi trường và tài nguyên thiên nhiên, sự ô nhiễm, các tác động, và các phương pháp xử lý môi trường.

Có kiến thức chuyên sâu về chính sách và quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

Có kiến thức cơ bản trong việc quản lý an toàn và vận hành các hệ thống xử lý môi trường.

Có khả năng thực hiện việc nghiên cứu và quy hoạch trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

Có khả năng sử dụng các phần mềm mô hình chuyên môn để quản lý tài nguyên và môi trường.

Có kỹ năng tổ chức, quản trị và quản lý các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực môi trường.

Có khả năng tự định hướng và thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc.

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), B02 (Toán, Sinh học, Địa lý), B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)

3. Thời gian đào tạo:

Cử nhân Quản lý tài nguyên và môi trường: 3.5 năm (7 học kỳ, 120 tín chỉ)

4. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh, mở rộng phạm vi trong và ngoài nước. Tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

5. Nội dung chương trình:  Xem tại đây  

6. Chuẩn đầu ra:

6.1 Về kiến thức:

 Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Quản lý tài nguyên và môi trường sẽ có thể:

Diễn giải được các kiến thức cơ bản về khoa học chính trị – xã hội và quốc phòng

Nhận định được các khái niệm về môi trường và tài nguyên thiên nhiên, sự ô nhiễm, các tác động, các chỉ tiêu và các phương pháp xử lý môi trường.

Nhận định được các khái niệm về kinh tế và kiểm toán trong lĩnh vực môi trường.

Diễn giải được các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường

6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):

Sử dụng thành thạo các kiến thức ngoại ngữ chuyên và không chuyên

Quản lý tốt việc phân tích và đánh giá về hiện trạng, nguyên nhân tác động và các phương pháp xử lý môi trường

Quản lý tốt hệ thống chính sách và quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường

Thực hiện được việc vận hành và quản lý hệ thống xử lý môi trường

Sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý chuyên môn trong việc quản lý tài nguyên và môi trường.

Giải quyết được các vấn đề môi trường liên ngành và theo trình tự chuyên môn

Phát triển tốt khả năng quản trị và quản lý trong lĩnh vực chuyên môn

7. Cơ hội học bổng:

 Học bổng thủ khoa: 5 triệu, học hổng á khoa: 3 triệu, học bổng cho 3 tân sinh viên: 2 triệu/ SV

–  Theo chính sách chung của Bộ giáo dục và đào tạo và của trường Đại học Trà Vinh.

–  Ngoài ra sinh viên có cơ hội tiếp nhận nhiều nguồn học bổng khác nhau: Học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài trợ từ các công ty, doanh nghiệp.

8. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý tài nguyên và môi trường có thể làm việc tại:

Nhân viên môi trường và an toàn lao động tại các công ty, doanh nghiệp, khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Các công ty quy hoạch môi trường, đô thị và khu công nghiệp.

Các dự án trong và ngoài nước liên quan đến việc quản lý và bảo vệ môi trường.

Các Viện và Trung tâm nghiên cứu khoa học; các trường Đại học; các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ ở các Tỉnh, Thành phố; các Phòng Tài nguyên và Môi trường ở các Huyện.

Các tổ chức phi chính phủ thuộc các lĩnh vực liên quan đến quản lý và bảo vệ môi trường.

9. Cơ hội sau đại học:

Nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về công nghệ thực phẩm Sinh viên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn để:

Tham gia các khóa tập huấn ngắn hạn về ngành Quản lý tài nguyên và môi trường trong và ngoài nước.

Học trình độ sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) các ngành môi trường như: Quản lý Môi trường, Kỹ thuật Môi trường, Khoa học Môi trường, Công nghệ Môi trường tại các trường trong và ngoài nước.

10. Liên hệ:

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Trường Đại học Trà Vinh, Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: (+84).294.3855246

Hotline: 0937.314.690 (Thầy Tựu)

Note: Viện Khoa học Công nghệ Môi trường thuộc Trường Đại học Trà Vinh được thành lập từ tháng 6 năm 2021 với đội ngũ cán bộ hiện tại gồm 07 giảng viên được đào tạo từ nước ngoài, trong đó có 01 Giáo sư, 04 Tiến sĩ, 01 Nghiên cứu sinh và 01 Thạc sĩ. Trong tương lai, số lượng giảng viên có trình độ cao sẽ tăng đáng kể góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của đơn vị.

Về cơ sở vật chất: Trường Đại học Trà Vinh có tổng cộng 24 cơ sở phục vụ giảng dạy và nghiên cứu bao gồm: phòng thí nghiệm; phòng phân tích; xưởng sản xuất chế biến; trại thực nghiệm…. Viện có 01 chuyên ngành đang được xây dựng theo định hướng quốc tế.