Thú y (7640101)

Thú y (7640101)
Tổ hợp môn: A02 (Toán, Vật lí, Sinh học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh), D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)

Kỹ năng nghề nghiệp

Phòng, điều trị bệnh, chăm sóc và nuôi dưỡng vật nuôi.

Bào chế, sản xuất các dạng thuốc thông thường và một số dạng thuốc mới.

Xử lí các trường hợp ngộ độc dược phẩm trên vật nuôi

Tư vấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng và điều trị bệnh trên vật nuôi.

Cơ hội việc làm

Chuyên viên kỹ thuật về phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi.

Công ty sản xuất kinh doanh về thuốc thú y và thức ăn gia súc, công ty giống vật nuôi.

Các bệnh xá thú y hoặc hành nghề bác sĩ thú y tư nhân.

Chuyên viên kỹ thuật các công ty sản xuất hóa chất, thuốc thú y.

Làm việc tại các trường đại học, các sở ngành liên quan về nông nghiệp, phát triển nông thôn.