Quản trị kinh doanh (7340101)

Quản trị kinh doanh (7340101) Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị tài chính, Quản trị marketing, Quản trị nguồn nhân lực
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh)

Kỹ năng nghề nghiệp

Kiến thức, kỹ năng về khoa học quản lý kinh tế

Thành thạo kỹ năng chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lí các hoạt động kinh doanh tại các loại hình doanh nghiệp các thành phần kinh tế

Kỹ năng phân tích và dự báo các biến động môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế

Thiết lập và thẩm định các dự án kinh doanh để lựa chọn cơ hội đầu tư

Xây dựng các chiến lược, chính sách kinh doanh và các kế hoạch kinh doanh, marketing cho doanh nghiệp.

Quản trị các nguồn lực cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: tài chính, nhân lực, khoa học công nghệ, kỹ thuật sản xuất, thương hiệu…

Cơ hội việc làm

Chuyên viên tư vấn, tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng; Giám sát bán hàng, quản lí cửa hàng kinh doanh, dịch vụ..; Chuyên viên hành chính văn phòng; Trưởng/phó phòng kinh doanh, phòng Marketing, phòng chăm sóc khách hàng, phòng nghiên cứu thị trường,…; Giám đốc bán hàng, kinh doanh khu vực hoặc toàn quốc, Marketing, đối ngoại, điều hành.

Làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

Làm việc tại các cơ quan nhà nước như: Cơ quan thuế, cơ quan hải quan, chi cục quản lí thị trường và các sở ban ngành có liên quan đến hoạt động kinh tế

Nghiên cứu viên, giảng viên tại các viện/trường

Tự mở một loại hình doanh nghiệp để sản xuất kinh doanh và tự làm chủ, tự điều hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp mà mình lập ra.