Quản trị văn phòng (7340406)

Quản trị văn phòng (7340406)
Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh)

Kỹ năng nghề nghiệp

Kỹ năng lập kế hoạch làm việc và xây dựng chương trình công tác, tổ chức, điều hành công việc của văn phòng

Thành thạo các nghiệp vụ văn phòng, tổ chức, điều hành các cuộc hội thảo, hội nghị và các sự kiện khác

Sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc văn phòng.    

Cơ hội việc làm

Làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trong khu vực công và khu vực tư với các vị trí như: quản trị viên văn phòng

Trợ lí, thư ký giám đốc, thư ký văn phòng

Cán bộ phụ trách công tác nhân sự

Giảng dạy tại các viện, trung tâm.