Quản trị văn phòng (7340406)

Quản trị văn phòng (7340406)
Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh)

1. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo Quản trị văn phòng hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin; về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý và điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực quản trị văn phòng; đồng thời có khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật cơ sở về quản trị văn phòng vào hoạt động chuyên môn. Đồng thời, chương trình đào tạo còn trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp; dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác; phản biện, phê phán; đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; và chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

Bên cạnh đó, còn hướng tới việc trang bị những kỹ năng giúp cho sinh viên có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; có khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; đồng thời có khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.  

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý); C04 (Ngữ văn, Địa lý, Toán); D01 (Ngữ văn, Toán, tiếng Anh); D14 (Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh)

3. Thời gian đào tạo:

Cử nhân Quản trị văn phòng: 3.5 năm (7 học kỳ, 124 tín chỉ)

4. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh, mở rộng phạm vi trong và ngoài nước. Tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

5. Nội dung chương trình:  Xem tại đây 

6. Chuẩn đầu ra:

6.1 Về kiến thức:

Vận dụng các kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, pháp luật, giáo dục quốc phòng và bảo vệ môi trường liên quan để có được nhận thức và hành động đúng trong cuộc sống, học tập và lao động nghề văn phòng.

Phân tích cách thức về soạn thảo văn bản, nghiệp vụ văn thư, nghiệp vụ lưu trữ trong công tác quản trị văn phòng.

Vận dụng kiến thức về nghiệp vụ để thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp cho lãnh đạo văn phòng, lãnh đạo cơ quan.

Đánh giá nghiệp vụ lễ tân, công tác văn thư, lưu trữ, soạn thảo văn bản, văn hóa công sở, đạo đức công vụ, quản lý nhân sự, tổ chức hội họp, lễ tân và các nghiệp vụ khác có liên quan.

Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác hành chính văn phòng.

Đánh giá công việc trong công tác văn phòng, giao tiếp, thuyết trình, thu thập và xử lý thông tin, tổ chức hội họp, làm việc nhóm và sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng.

Đánh giá về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản phù hợp với quy định hiện hành.

Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác văn phòng đáp ứng yêu cầu văn phòng hiện đại.

6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):

* Kỹ năng chuyên môn:

Phối hợp giải quyết và xử lý công việc hành chính – văn phòng trong cơ quan nhà nước lẫn doanh nghiệp;

Tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế liên quan quản trị văn phòng;

Sử dụng thông tin để giải quyết những vấn đề thực tế hay phức tạp trong lĩnh vực hành chính – văn phòng;

Tham mưu cho thủ trưởng về tổ chức các hoạt động văn phòng, quản lý nhân sự, quản lý văn bản đến, văn bản đi, nghiên cứu cung cấp nguồn thông tin phục vụ hoạt động quản lý;

Tham mưu giúp thủ trưởng tổ chức quản lý hệ thống văn bản hình thành trong hoạt động của cơ quan;

Quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ công việc, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

Quản lý con dấu và thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan, tổ chức

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác văn phòng như eDesk, iDesk, …. Ứng dụng công nghệ trong quá trình xử lý công việc theo xu hướng hiện đại hóa công tác văn phòng cũng như hướng đến mô hình văn phòng điện tử.

Sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng hiện đại. Đồng thời, vận dụng kỹ năng ngoại ngữ trong công tác văn phòng, năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương.

* Kỹ năng mềm:

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác văn phòng.

Sáng tạo trong công việc, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

Đề xuất các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.

Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

Hệ thống hóa kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ văn phòng từ đơn giản đến phức tạp.

7. Cơ hội học bổng:

Theo chính sách chung của Bộ giáo dục và đào tạo và của trường Đại học Trà Vinh.

8. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Công chức văn phòng – thống kê;

Nhân viên tại các cơ quan nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp;

Nhân viên lễ tân văn phòng;

Chuyên viên văn thư – lưu trữ;

Quản trị viên văn phòng;

Thư ký văn phòng;

Thư ký giám đốc;

Trợ lý giám đốc;

Cán bộ phụ trách công tác nhân sự;

Cán bộ giảng dạy tại các Viện, Trường, Trung tâm, …

9. Cơ hội sau đại học:

Có cơ hội học lên Cao học Quản lý công, Cao học Lưu trữ học và một số ngành Khoa học xã hội khác

10. Liên hệ:

KHOA QUẢN TRỊ – TRƯỜNG KINH TẾ – LUẬT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Liên hệ: TS. Lâm Thị Bé Luyễn, 0974229706