Răng – Hàm – Mặt (7720501)

Răng – Hàm – Mặt (7720501)
Tổ hợp môn: B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)

Kỹ năng nghề nghiệp

Chẩn đoán và xử trí các bất thường, bệnh lí răng miệng, hàm mặt

Xử trí các trường hợp cấp cứu thuộc chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Kết hợp một số biện pháp y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh Răng Hàm Mặt

Năng lực tư vấn, giáo dục sức khoẻ; phối hợp tổ chức việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ răng miệng cho cá nhân, cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Cơ hội việc làm

Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt tham gia khám và điều trị tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh từ trung ương đến địa phương

Tham gia nghiên cứu tại các viện, các trung tâm hoặc giảng dạy tại các cơ sở đào tạo y khoa trên cả nước.