Sư phạm ngữ văn (7140217)

Sư phạm ngữ văn (7140217)
Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh)

1. Mục tiêu đào tạo:

Ngành Sư phạm ngữ văn được xây dựng theo định hướng ứng dụng, hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin; về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý và điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực giảng dạy Ngữ văn ở các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông cũng như các cơ sở giáo dục có giảng dạy môn Ngữ văn, ở các đơn vị có nhu cầu sử dụng kiến thức văn hóa, xã hội và khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt; đồng thời có khả năng áp dụng kiến thức cơ sở về văn hóa, ngôn ngữ, văn học, phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục,… vào hoạt động chuyên môn.

Chương trình đào tạo Sư phạm ngữ văn cũng đào tạo sinh viên có các kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp; dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác; phản biện, phê phán; đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; và chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

Chương trình đào tạo Sư phạm ngữ văn còn hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; có khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; đồng thời có khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý); D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh)

3. Thời gian đào tạo:

Cử nhân Sư phạm ngữ văn: 3.5 năm (7 học kỳ, 125 tín chỉ)

4. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh, mở rộng phạm vi trong và ngoài nước. Tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

5. Nội dung chương trình:  Xem tại đây 

6. Chuẩn đầu ra:

  Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Sư phạm ngữ văn có thể:

6.1 Về kiến thức:

Vận dụng các kiến thức lý luận chính trị; kiến thức khoa học, xã hội – nhân văn; kiến thức giáo dục quốc phòng – an ninh và giáo dục thể chất để có nhận thức và hành động đúng trong cuộc sống, học tập và lao động nghề nghiệp giáo dục.

Vận dụng kiến thức và kĩ năng ngoại ngữ trình độ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Tin học cơ bản vào công tác giáo dục và dạy học trong nhà trường.

Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kiến thức về khoa học giáo dục như: tâm lý học, giáo dục học phục vụ cho công tác giáo dục và dạy học trong nhà trường.

Vận dụng được kiến thức ngôn ngữ học và Việt ngữ học để miêu tả, phân tích các đơn vị, hiện tượng trong tiếng Việt.

Vận dụng được kiến thức Hán Nôm cơ bản để nhận diện, so sánh, liên hệ với các văn bản chữ Hán và chữ Nôm đơn giản trong quá trình dạy học Ngữ văn.

Vận dụng được kiến thức về văn hóa, ngôn ngữ, văn học vào phân tích, dạy học các kiểu loại văn bản (văn bản văn học, văn bản nghị luân, văn bản thông tin)  trong chương trình Ngữ văn.

Phát triển kiến thức lý luận về phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục để phát hiện và đề xuất các vấn đề nghiên cứu đơn giản phục vụ cho hoạt động dạy học Ngữ văn.

Phân loại bản chất của hoạt động học, các yêu cầu của dạy học để vận dụng hiệu quả, sáng tạo các phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá và phương tiện dạy học trong quá trình dạy học Ngữ văn.

Phân tích vai trò, nhiệm vụ của công tác chủ nhiệm lớp; của cha mẹ người học; của các đoàn thể chính trị trong và ngoài trường trong việc giáo dục người học.

6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):

Thiết kế các kế hoạch dạy học, kế hoạch giáo dục hiệu quả, phù hợp với đặc điểm người học qua việc vận dụng linh hoạt các lý thuyết dạy học, lý thuyết phát triển chương trình nhà trường.

Tổ chức hiệu quả các hoạt động dạy học, đánh giá; các nghiên cứu khoa học giáo dục đơn giản qua việc vận dụng linh hoạt, đa dạng các lý thuyết về lý luận, mô hình, quan điểm và phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá nói chung và dạy học Ngữ văn nói riêng.

Sử dụng hiệu quả kết quả đánh giá bộ môn Ngữ văn để góp phần cải tiến hoạt động dạy học và hỗ trợ, tư vấn cho người học.

Sử dụng hiệu quả, sáng tạo các phương tiện, thiết bị dạy học; các ứng dụng công nghệ thông tin và phương tiện giao tiếp đa phương thức vào dạy học bộ môn Ngữ văn.

Đánh giá chính xác, khách quan, công bằng tiết dạy của đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn.

Xây dựng môi trường giáo dục tích cực nhằm tạo động lực học tập, rèn luyện cho người học.

Phát triển chương trình giáo dục nhà trường và địa phương qua việc phân tích các thành tố cấu thành của chương trình giáo dục bộ môn Ngữ văn.

Sử dụng tiếng Việt hiệu quả trong giao tiếp hằng ngày và trong hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp.

Sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin về năng lực, đặc điểm của người học để nâng cao hiệu quả giáo dục và dạy học Ngữ văn trong nhà trường.

Phát triển năng lực tự học, tự đánh giá; năng lực hợp tác; phản biện; sáng tạo;… trong dạy học, sinh hoạt chuyên môn Ngữ văn.

7. Cơ hội học bổng:

Miễn học phí theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/9/2020

Theo chính sách chung của Bộ giáo dục và đào tạo và của trường Đại học Trà Vinh.

Học bổng thủ khoa, á khoa.

Học bổng hàng năm cho sinh viên khá, giỏi, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trường luôn có nhiều chương trình hỗ trợ, miễn giảm học phí và ký túc xá cho sinh viên.

8. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

– Giảng dạy Ngữ văn tại các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, Cao đẳng và Đại học.

– Làm công tác văn phòng, công tác nghiên cứu, quản lý ở các trường phổ thông; các viện nghiên cứu giáo dục, các phòng, ban thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, cũng như các cơ quan của Bộ và Nhà nước có yêu cầu kiến thức Ngữ văn.

– Làm chuyên viên, nhà báo; làm quản lý trong các cơ quan truyền thông, các tạp chí, nhà xuất bản.

9. Cơ hội sau đại học:

Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ sau đại học thuộc các chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học, Văn học, Ngôn ngữ học, Quản lý giáo dục; Quản trị trường học;…

10. Liên hệ:

KHOA SƯ PHẠM
Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246