Tag: kiểm định FIBAA

Những lý do bạn nên học ngành Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh tại Trường Đại học Trà Vinh

TVU – Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, việc sở hữu một bằng cấp quốc tế và khả năng giao tiếp bằng...

Trường ĐH Trà Vinh (TVU) chính thức có 4 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định FIBAA

Theo đó, 4 chương trình của TVU đạt chuẩn kiểm định FIBAA gồm: (1) Cử nhân Kinh tế; (2) Cử nhân Quản trị kinh...

Success stories:

"The Personal Trainer program made getting in the best shape of my life really fun. The recipes are tasty and easy to cook!"

Mariana Lima

Member

"Thomas has completely outdone himself with this course. Efficient workouts, delicious recipes and support!"

Jon Pata

Member