Tài chính – Ngân hàng (7340201)

Tài chính – Ngân hàng (7340201)
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh)

Kỹ năng nghề nghiệp

Trang bị kiến thức, kỹ năng về hoạt động kinh doanh tài chính, tiền tệ ngân hàng và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng như: Nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá trị, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh ngoại hối, thanh toán quốc tế…

Tài chính thuế, tài chính doanh nghiệp, tài chính bảo hiểm.

Thị trường chứng khoán, phân tích đầu tư chứng khoán để có thể trở thành một nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Cơ hội việc làm

Chuyên viên tại các ngân hàng, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng: Quỹ tín dụng, công ty bảo hiểm, các công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư

Có khả năng đảm nhận các vị trí công việc ở lĩnh vực quản lí tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp như: Giám đốc tài chính, giám đốc chi nhánh hoặc trưởng phòng các ngân hàng thương mại,

Chuyên viên phân tích đầu tư chứng khoán, chuyên viên ngân hàng…

Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu tại các viện, trường trong và ngoài nước.