Ngành Tài chính – Ngân hàng (7340201) – Đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế FIBAA

Tài chính – Ngân hàng (Mã ngành: 7340201) – Đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế FIBAA
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh)

1. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo ngân hàng được xây dựng theo định hướng ứng dụng đáp ứng nhu cầu của nhà sử dụng lao động và các bên liên quan. Cụ thể, CTĐT ngân hàng hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên:

– Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin, ngoại ngữ; về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý, và điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.

– Có khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật cơ sở về Tài chính-Ngân hàng vào hoạt động chuyên môn.

– Có kiến thức và kỹ năng sâu rộng về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.

– Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; có ý thức tôn trọng pháp luật.

– Có khả năng phản biện, phê phán; đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; và chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

– Có các kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp; lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân; có tinh thần cầu tiến, hợp tác và hội nhập quốc tế.

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh)

3. Thời gian đào tạo:

Cử nhân Tài chính – Ngân hàng: 3.5 năm (7 học kỳ, 122 tín chỉ)

4. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh, mở rộng phạm vi trong và ngoài nước. Tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

5. Nội dung chương trình: Xem tại đây

6. Chuẩn đầu ra:

6.1 Về kiến thức:

– Ứng dụng các kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, pháp luật, giáo dục quốc phòng và bảo vệ môi trường liên quan để có nhận thức đúng trong cuộc sống, học tập và lao động nghề nghiệp.

– Vận dụng kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ tương đương trình độ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Tin học cơ bản kỹ năng giao tiếp, soạn thảo văn bản, kiến thức đàm phán và thương lượng trong giao dịch Tài chính – Ngân hàng và vào công tác học tập và lao động nghề nghiệp.

– Liên kết các kiến thức cơ sở ngành để giải quyết các vấn đề trong chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng.

– Liên kết các kiến thức cơ bản của quản trị kinh doanh, kế toán, tiền tệ – ngân hàng, marketing,… vào giải quyết các vấn đề thực tiễn nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.

– Tận dụng kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng vào các nghiêp vụ: huy động vốn, cho vay, bảo lãnh, bao thanh toán, cho thuê tài chính và các nghiệp vụ khác có liên quan

6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):

– Đo lường năng lực tài chính của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp

– Nhận định thị trường của các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng

– Vận dụng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán trong tư vấn sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng thích hợp với nhu cầu của khách hàng.

– Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp, ngân hàng và tổ chức tín dụng

– Thực hiện được các nghiệp vụ ngân hàng

– Đề xuất kiểm soát rủi ro trong quá trình thực hiện nghiệp vụ của Ngân hàng/Tổ chức tài chính tín dụng.

– Dự đoán biến động thị trường tài chính trong và ngoài nước đưa ra quyết định đầu tư

7. Cơ hội học bổng:

Theo chính sách chung của Bộ giáo dục và đào tạo và của trường Đại học Trà Vinh.

8. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các vị trí công việc liên quan đến lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng:

– Giao dịch viên, Kế toán viên, Chuyên viên, chuyên viên cao cấp, lãnh đạo Tín dụng, Thanh toán quốc tế, Kinh doanh ngoại hối, Quản lý nguồn vốn, Tư vấn tài chính, … tại các Ngân hàng.

– Chuyên viên, chuyên viên cao cấp, lãnh đạo Tài chính, Phân tích Đầu tư, Tư vấn tài chính, Quản lý danh mục đầu tư … tại các tại doanh nghiệp và tổ chức tài chính phi ngân hàng.

– Chuyên viên nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về Tài chính-Ngân hàng tại các cơ sở nghiên cứu và giáo dục đại học.

9. Cơ hội sau đại học:

Sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn để:

– Tham gia các khóa học, bồi dưỡng ngắn hạn về ngành Tài chính – Ngân hàng trong và ngoài nước.

– Học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan.

– Học trình độ sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ngành Tài chính – Ngân hàng tại các trường trong và ngoài nước.

10. Liên hệ:

KHOA KINH TẾ, LUẬT
– Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà B1, Khu 1, Trường Đại học Trà Vinh, 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
– Email:
– Điện thoại liên hệ: 0969.665.068 – PGS.TS. Nguyễn Hồng Hà
– Website: https://sel.tvu.edu.vn/
– Fanpage Trường Kinh tế, luật: https://www.facebook.com/sel.tvu