Tập huấn “Kiến thức đầu tư tài chính cơ bản lồng ghép tuyên truyền cho sinh viên phòng tránh các loại hình tài chính đa cấp”

0
216

(TVU) – Ngày 30/9/2021, Đoàn trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức lớp tập huấn “Kiến thức đầu tư tài chính cơ bản lồng ghép tuyên truyền cho sinh viên phòng tránh các loại hình tài chính đa cấp” với hình thức trực tuyến Google Meet.

ThS. Lê Trung Hiếu – Phó trưởng Khoa Kinh tế, Luật, Trường Đại học Trà Vinh chia sẻ về các kỹ thuật đầu tư chứng khoán cơ bản; ThS. Nguyễn Văn Vũ An – Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp chia sẻ về phương án lựa chọn dự án đầu tư lồng ghép tuyên truyền cho sinh viên phòng tránh các loại hình tài chính đa cấp với hơn 100 bạn sinh viên tham gia.

(Hình ảnh về lớp tập huấn qua ứng dụng Google Meet)

Qua lớp tập huấn giúp các bạn sinh viên tiếp cận những kiến thức cơ bản về đầu tư tài chính như tìm hiểu về chứng khoán, phương thức đầu tư an toàn, kỹ thuật phân tích tài chính cơ bản, phân tích kỹ thuật chứng khoán, phương án lựa chọn dự án đầu tư. Bên cạnh đó, nhận diện ra các loại hình đầu tư tài chính qua mạng có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép, giúp sinh viên nhận biết và tránh rủi ro về đầu tư và pháp lý.

Vũ An

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here