Thông báo công bố điểm trúng tuyển các ngành Đại học và Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non hệ chính quy – Đợt 1 năm 2022

0
14388

Thí sinh tra cứu kết quả tại : xettuyen.tvu.edu.vn/kqdhcdcq

Thông báo nhập học đối với thí sinh trúng tuyển các ngành Đại học và ngành cao đẳng giáo dục mầm non đợt 1: https://www.tvu.edu.vn/thong-bao-nhap-hoc-doi-voi-thi-sinh-trung-tuyen-cac-nganh-dai-hoc-va-nganh-cao-dang-giao-duc-mam-non-dot-1/