Trang chủ Thông báo

Thông báo

Thông báo về việc xét tuyển thẳng học sinh có hộ khẩu tại các...

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Số: /TB-ĐHTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do...

Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ, đợt 1 năm 2019

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của...

Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, đợt 1 năm 2019

Xem chi tiết thông báo tại đây

Chương trình học bổng Fulbright tuyển ứng viên

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo tuyển chọn ứng viên cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP)...

THÔNG BÁO

TIN MỚI

ĐỌC NHIỀU