Trang chủ Thông báo

Thông báo

Thông tin tuyển sinh chính quy năm 2023 (dự kiến)

0
Mã trường tuyển sinh: DVT (Nhấp vào các thông tin bên dưới để xem chi tiết) - Đối tượng, vùng và chỉ tiêu tuyển sinh - Danh mục Ngành,...

Hội thảo giới, chống chịu và thích nghi khí hậu (Ngày 28/2/2023 – Khoa...

0
Hội thảo giới, chống chịu và thích nghi khí hậu (Ngày 28/2/2023 - Khoa Nông nghiệp - Thuỷ sản, Trường Đại học Trà Vinh) Giới thiệu...

Tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2023

0
https://www.tvu.edu.vn/wp-content/uploads/2023/02/86_TB_BGDDT-Thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-tai-Ba-Lan-nam-2023.pdf ...

Tuyển sinh đi học Thạc sĩ tại Nhật Bản theo chương trình học bổng...

0
Thông báo số 02/TB-HTQT ngày 19/01/2023 của Cục Hợp tác Quốc tế về việc tuyển sinh đi học Thạc sĩ tại Nhật Bản theo...