THTV – Giáo dục gắn với hoạt động vì cộng đồng ở Trường Đại học Trà Vinh (23/6/2022)

0
39

Ngoài những kiến thức chuyên môn cần có, Trường Đại học Trà Vinh còn chú trọng giáo dục kỹ năng thực tiễn thông qua các dịch vụ và hoạt động hướng đến cộng đồng. Qua đó, sinh viên có cơ hội gắn kết sự phát triển của cá nhân với xã hội, hoàn thiện bản thân trên con đường lập thân, lập nghiệp, cũng như nâng trách nhiệm công dân và củng cố tinh thần vì cộng đồng.

Nguồn: Chương trình SV-NT-DN, THTV, tháng 6/2022 (Link nguồn: https://youtu.be/wZhJtv4tBIE)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here