THVL2 – Chuyển đổi số: Hệ thống đánh giá chuẩn đầu ra đại học tại Trường Đại học Trà Vinh (3/2023)

0
95

Nguồn: Chuyên mục Chuyển đổi số – Phát sóng lúc 19h45 trên kênh THVL2 và phát lại lúc 5h40 sáng trên THVL1

Link chương trình: Chuyển đổi số: Phát triển tổ công nghệ số cộng đồng (THVL2) (https://youtu.be/a5i2icU4_9E)