Trường Đại học Trà Vinh (TVU) tiếp tục lọt vào TOP 200 trường đại học phát triển bền vững và thân thiện môi trường trên thế giới UI Greenmetric World University Rankings năm 2021

0
213

Trường Đại học Trà Vinh (TVU) tiếp tục lọt vào TOP 200 trường đại học phát triển bền vững và thân thiện môi trường trên thế giới UI Greenmetric World University Rankings năm 2021

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here