Trường ĐH Trà Vinh‎ tiếp tục vào top 100 của WURI Ranking 2021

0
2236

Trường Đại học Trà Vinh được xếp hạng 71 – tăng 15 bậc so với năm 2020, lọt vào trong Top 100 của WURI Ranking 2021 trường có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho xã hội.

Tại hội nghị trực tuyến do Liên minh các trường đại học thế giới, World’s Universities with Real Impacts (WURI) vừa công bố Trường Đại học Trà Vinh xếp hạng 71 trong Top 100 của WURI Ranking 2021 trường có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho xã hội. Đồng thời, xếp thứ 17 (tăng 7 bậc so với trước đây) lọt vào trong Top 50 về giá trị của khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và hạng 48 trong Top 50 về mở rộng hợp tác và trao đổi sinh viên quốc tế, cơ hội giao lưu học tập sinh viên giữa các cơ sở giáo dục ngoài nước.

WURI đã đánh giá theo tiêu chí về những đóng góp thực tế của các trường đối với xã hội; cách tiếp cận sáng tạo và đổi mới trong nghiên cứu và giáo dục của các trường đại học, tập trung vào các lĩnh vực cụ thể về hợp tác doanh nghiệp, giá trị của khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, trách nhiệm với xã hội, các chương trình trao đổi và hợp tác.

Trước đó, Trường Đại học Trà Vinh đã có 6 ngành được công nhận đạt kiểm định chất lượng quốc tế FIBAA và AUN-QA; nhiều năm liền vào Top 200 trường đại học có môi trường giáo dục xanh và đầu tư phát triển bền vững thế giới – theo UI GreenMetric Ranking.

Đ.Khởi