Trường ĐH Trà Vinh: Giải đáp thắc mắc các nhóm ngành: NN-VH-NT Khmer Nam Bộ/Ngoại ngữ/Sư phạm/Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn

0
88

Tổng hợp những câu hỏi hay và nhiều thắc mắc xoay quanh các nhóm ngành tại Trường Đại học Trà Vinh.

Giải đáp thắc mắc các nhóm ngành: Ngôn ngữ-Văn hóa-Nghệ thuật Khmer Nam Bộ/Ngoại ngữ/Sư phạm/Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn

Xem chi tiết về các ngành học tại TVU: https://www.tvu.edu.vn/huong-nghiep-tuyen-sinh/