Trường ĐH Trà Vinh là đơn vị liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge

0
188

(TVU) – Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt cho Trường Đại học Trà Vinh liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge theo QĐ số:1201/QĐ-BGDĐT, ngày 27 tháng 04 năm 2023.

Theo quyết định này, các bên được phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge gồm Trường Đại học Trà Vinh và Tổng Hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambgidge.
Các chứng chỉ được cấp gồm: A2 Key English Test (KET); B1 Preliminary English Test (PET); B2 First Certificate in English (FCE).
Đề thi, quy trình đăng ký dự thi, quy trình tổ chức thi; cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức thi; việc đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trước, trong và sau khi thi; đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên, nhân viên của các Bên khi tham gia tổ chức thi thực hiện theo quy định của Camdgidge và pháp luật của Việt Nam theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP và Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT.

Kì thi Anh ngữ Cambridge (Cambridge English Language Assessment) là một hệ thống kiểm tra kỹ năng tiếng Anh với nhiều cấp độ, nhằm đánh giá trình độ và khả năng sử

dụng ngoại ngữ của người thi, qua đó cấp chứng chỉ Anh ngữ Quốc tế. Kỳ thi được đảm trách bởi Hội đồng Khảo thí Trường Đại học Cambridge (Cambridge ESOL), một bộ phận của Trường Đại học Cambridge tại Vương quốc Anh, và là một nhánh của Cambridge Assessment, một tổ chức uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đánh giá chất lượng giáo dục.

Hoàng Nam